Arbeidet i Storgata i rute: – Skal være ferdig i løpet av senhøsten

Oppgraderingen av Storgata og Domkirkeparken har pågått siden i vår. Prosjektleder Henriette Jordheim lover at det ferdige resultatet ikke er så langt unna.

GRAVEARBEID: Tromsø sentrum har vært preget av graving i hele sommer.   Foto: Lars Johnsen

nyheter

I en artikkel publisert på nettsidene til Tromsø kommune, forteller prosjektleder Henriette Jordheim at arbeidet i Storgata er i rute. Hun påpeker at dette har vært tidkrevende, da det ligger en mengde kabler og rør under bakken, i tillegg til en gammel kirkegård.

Prosjektlederen forteller at gravearbeidet derfor har blitt overvåket av arkeologer.

– Det er viktig for oss at vi tar hensyn til historien og det som ligger i jorda. Takket være godt samarbeid har vi raskt funnet løsninger når vi har truffet på gamle kister og lignende, sier Jordheim.

Utålmodig og lei

Nå skal arbeidet med grunnen være ferdig, og legging av skiferstein på det nye fortauet er i gang. I Lehnesmåttet har det blitt lagt marmor nesten hele veien. Arbeidet pågår for fullt også i Bankgata.

– Når det gjennomføres store prosjekter som her, må det gjøres store arbeider i bakken – noe som ikke vises så godt for folk. Dermed blir man kanskje litt utålmodig og lei, men utskifting av masser og rør er viktig å gjøre når man først graver opp gata. Da unngår man skader som gjør at veien må åpnes igjen. I Bankgata skiftes nettopp mye masse ut, og det opparbeides nytt fortau, informerer Jordheim på kommunens nettsted.

Ferdig til senhøsten

Kommunen opplyser mesteparten av prosjektet skal være ferdig i løpet av senhøsten. Noe av arbeidet, blant annet beplantningsarbeid, vil gjøres i Domkirkeparken til neste år.

LEHNESMÅTTET: Marmor-leggere Leszek Skrzek og Michal Kulczyk, her sammen med prosjektleder Henriette Jordheim.  Foto: Kjetil Vik