UiT søker seks lederstillinger

Snart går søknadsfristen ut for UiTs dekanstillinger.
nyheter

4. september går søknadsfristen ut for UiTs seks dekanstillinger, som universitetet beskriver slik:

Dekan er øverste leder av et fakultet, ledet mot undervisning og forskning, innen et eller flere beslektede fagfelt. Dette innebærer ivaretakelse av fakultetets samlede virksomhet, i en sentral lederposisjon, sammen med en prodekan og fakultetsdirektør.

– Vi ser etter personer som både har ledererfaring og relevant vitenskapelig kompetanse, noe som gjør kvalifikasjonskravene til disse stillingene helt spesielle, sier konstituert universitetsdirektør Jørgen Fossland ved UiT i en pressemelding.

Seks stillinger

UiT er i en omorganiseringsprosess, hvor man skal ende opp med seks fakulteter fra 1. januar 2018. De består av Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi og Det juridiske fakultet.

Det utlyses derfor en dekanstilling ved hvert av de nevnte fakultetene. På UiTs hjemmeside forklares det at personene de søker etter må ha vitenskapelig kompetanse på doktorgradsnivå innenfor et fagområde som er relevant for fakultetet.

– Kravene som stilles i utlysningen er et sett av gode allmenne lederegenskaper kombinert med evnen til å kunne utvikle universitetets faglige kjernevirksomhet, sier Fossland.

Videre forteller han at alle dekanene skal videreutvikle institusjonen og arbeide for å nå strategimålene.

– Det er krevende, men også svært spennende oppgaver, forteller Fossland.

Åremål

Når man ansettes som dekan går man inn i åremål på fire år. På universitetets side er dekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Sonni Olsen, som har jobbet som dekan siden 2013, spurt om hun vil søke på nytt på sin stilling.

– Ja, det skal jeg. Jeg trives veldig godt i denne rollen og føler at jeg har noe å bidra med.