Høyres kuttliste

Skal spare 90 millioner på å konkurranseutsette

Høyre offentliggjorde sitt alternative budsjettforslag for perioden 2018–2021. Partiet ønsker å konkurranseutsette en rekke tjenester.

FORSLAG: Erlend Svardal Bøe mener det kan gjøres betydelige omprioriteringer i administrasjonens forslag til kommunebudsjett de neste fire årene. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Høyre har tatt utgangspunkt i administrasjonssjefens budsjettforslag. Partiet har kilt inn sine hjertesaker og hakket av det de mener er mindre nødvendig.

De største besparelsene mener Høyre kan gjøres ved å konkurranseutsette renholdstjenester. I en fireårsplan skal det hentes inn hele 12 millioner kroner første år, og 20 millioner de påfølgende tre årene.

– Da vi i byråd undersøkte hva det ville koste å konkurranseutsette renholdstjenesten på fastlandet, ble den anslått til 6 millioner kroner. Derfor mener vi det er realistisk å spare 20 millioner kroner i året på å konkurranseutsette renholdet i hele kommunen, sier gruppeleder Erlend Svardal Bøe.

Setter av mindre penger

Det neste store kuttet er i avsetninger til disposisjonsfondet. I det hele skal det puttes 30 millioner kroner mindre inn i fondet enn det administrasjonssjefen foreslår for 2018. Videre skal det fjernes 21,7 millioner de neste tre årene.

– Vi mener det er feil å kreve inn eiendomsskatt for å øke kommunens disposisjonsfond, sier Svardal Bøe, og sender et stikk til de rødgrønne samarbeidspartiene:

– Ut fra det de sa i valgkampen at de skulle gjøre for å få kommuneøkonomien i orden, så lever de ikke opp til forventningene i det hele tatt. Det virker som at de sitter passivt og ser på at administrasjonen gjør jobben. Høyre tar i det minste litt ansvar i opposisjon og kommer med klare kuttforslag og prioriteringer, sier Bøe.

Kanskje det er misnøyet med sittende styre i kommunen som har inspirert et annet kutt for Høyre – 2 millioner kroner mindre til godtgjørelse for folkevalgte per år de neste fire årene.

Kutter i skole

Adminsitrasjonssjefen foreslår å kutte 13,7 millioner kroner i skolebudsjettet for 2018. De rødgrønne ønsker imidlertid å skjerme skolene for kuttene. Høyre har i sitt forslag lagt opp til et kutt på rundt 11 millioner kroner - altså tre millioner kroner mindre enn admininsitrasjonssjefen.

Høyres gruppeleder mener det er forsvarlig å kutte i skolebudsjettet.

- Administrasjonssjefen sier selv at kommunen klarer å ta kuttet. Utdanningsramma er den største i driftsbudsjettet med hele 1,2 milliarder kroner. Det bør ikke være problematisk å kutte 11 millioner kroner da, tatt i betraktning at vi innen 2019 skal redusere driftsbudsjettet i kommunen med 205 millioner kroner, sier Bøe, som viser til et tidligere vedtak om innstramming gjort av kommunestyret.

Generelle kutt

Administrasjonen skal ifølge Høyres budsjettforslag få noen generelle kutt hengende over seg.

– Vi ønsker å redusere administrasjonen med fem millioner kroner. Det betyr nødvendigvis ikke færre stillinger, men det er et tydelig signal til administrasjonen, sier Bøe.

Effektivisering og tjenesteutvikling i hjemmetjenesten skal også gi 10 millioner kroner årlig i besparelse.

– Vi mener det kan effektiviseres mer enn det administrasjonssjefen allerede forslår. Dessuten vil vi ha ned vikarbruken med fem millioner kroner, sier Bøe.