Sjømatrådet må kutte i staben: – Såpass dramatiske kutt kom som et stort sjokk, det er mange som har det tøft i dag

Knivene kvesses i Norges sjømatråd etter at styret bestemte å kutte inntil 15 stillinger – de fleste ved hovedkontoret i Tromsø.

nødvendig: Administrerende direktør Renate Larsen sier at kuttene lokalt er nødvendig for å sikre sjømatrådets fremtid. Det skjer etter at budsjettet kuttes fra 555 til under 400 millioner kroner. 

nyheter

Tillitsvalgte Sara Møllebakken, som representerer de uorganiserte, og Jan Ståle Lauritzen i NITO er klare i sin tale: Ingen skal sies opp. Her ønsker vi å finne minnelige løsninger.

Ingen oversikt

Allerede til uken skal duoen i samtale med ledelsen – blant andre administrerende direktør Renate Larsen.

– Foreløpig har vi ingen oversikt over situasjonen – bortsett fra styrets vedtak. Men i utgangspunktet ser vi for oss frivillige løsninger. Dernest er det viktig at vi får en riktig bemanning i form av kompetanse og alder.

Her trekker Lauritzen fram at sjømatrådet var gjennom en lignende prosess tilbake i 2003. Da endte det med at ingen måtte gå – mot sin vilje.

forhandlinger: De tillitsvalgte, Sara Møllebakken og Jan Ståle Lauritzen, er klare for forhandlingene som starter i neste uke. 

Ingen signal

Møllebakken og Lauritzen understreker at de var fullstendig uvitende om styrets planer.

– Vi var kjente med at sjømatrådets inntekter går fra 555 til under 400 millioner kroner som følge av størrelsen på den avgiften medlemsbedriftene betaler. Men at det skulle resultere i såpass dramatiske kutt, var uventet og kom som et stort sjokk. Ikke bare på oss, men på hele staben. Derfor er det mange som har det tøft i dag og trenger noen å prate med, sier Sara Møllebakken og Jan Ståle Lauritzen.

Helt nødvendig

Renate Larsen ble ansatt som sjef i sjømatrådet for ett år siden.

– Det har hele tiden vært klart at min inntreden var et ledd i en endringsprosess. Derfor ble ledergruppen slanket med tre personer i vinter. Samtidig ble det gjort mange effektiviseringsgrep i driften. Nå er det rett å se på resten av organisasjonen.

– Og for å gjøre det klart med en gang: Denne prosessen er helt nødvendig og viktig for sjømatrådets fremtid.

  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

10–15 involveres

Renate Larsen sier at årsaken til kuttene er endringene i budsjettene og hvordan sjømatrådet skal jobbe.

– Styret er klar på at organisasjonen må tilpasset det nye inntektsgrunnlaget. I Tromsø er det rundt 50 faste ansatte. I tillegg har vi ti i ulike praksisordninger. Ute opererer 26 personer – stillinger som er plassert i ulike markeder.

– Det fleste må gå lokalt. Hva vi gjør med den internasjonale delen, gjenstår å se, sier Larsen.

Høring

Her legger hun til at Sjømatrådet raskt vil sende ut en såkalt innspillshøring hvor næringen får komme med innspill.

– Vi er representert i 12 land. Derfor er det viktig å få klarlagt hvor og hvordan vi skal operere i fremtiden. Da er det blant annet viktig å få avklart om vi fortsatt skal ha små enheter i mange land eller utvide nedslagsfeltene.

Flere avdelinger

Norges sjømatråd har fire avdelinger – markedsinnsikt og -adgang, markedsføring, kommunikasjon og PR og administrasjon. Nærings- og fiskeridepartementet er eiere, mens det hele finansieres gjennom en markedsavgift som de norske sjømateksportørene betaler.

Ikke redd for

– Jeg er ikke redd for å ta grep. Samtidig er slike kutt det verste en leder gjør. Men det skjer fordi både styret og jeg mener det er rett og fordi vi har omsorg for organisasjonen som – ved hjelp av de nye grepene – skal styrkes for fremtiden.

– Her vil jeg legge til at sjømatrådet er en kompetanseorganisasjon med sterke miljø på mange felt, sier Renate Larsen.