Sjømatrådet må kutte i staben: – Såpass dramatiske kutt kom som et stort sjokk, det er mange som har det tøft i dag

Knivene kvesses i Norges sjømatråd etter at styret bestemte å kutte inntil 15 stillinger – de fleste ved hovedkontoret i Tromsø.

nødvendig: Administrerende direktør Renate Larsen sier at kuttene lokalt er nødvendig for å sikre sjømatrådets fremtid. Det skjer etter at budsjettet kuttes fra 555 til under 400 millioner kroner.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Tillitsvalgte Sara Møllebakken, som representerer de uorganiserte, og Jan Ståle Lauritzen i NITO er klare i sin tale: Ingen skal sies opp. Her ønsker vi å finne minnelige løsninger.

Ingen oversikt

Allerede til uken skal duoen i samtale med ledelsen – blant andre administrerende direktør Renate Larsen.

– Foreløpig har vi ingen oversikt over situasjonen – bortsett fra styrets vedtak. Men i utgangspunktet ser vi for oss frivillige løsninger. Dernest er det viktig at vi får en riktig bemanning i form av kompetanse og alder.

Her trekker Lauritzen fram at sjømatrådet var gjennom en lignende prosess tilbake i 2003. Da endte det med at ingen måtte gå – mot sin vilje.

forhandlinger: De tillitsvalgte, Sara Møllebakken og Jan Ståle Lauritzen, er klare for forhandlingene som starter i neste uke.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Ingen signal

Møllebakken og Lauritzen understreker at de var fullstendig uvitende om styrets planer.

– Vi var kjente med at sjømatrådets inntekter går fra 555 til under 400 millioner kroner som følge av størrelsen på den avgiften medlemsbedriftene betaler. Men at det skulle resultere i såpass dramatiske kutt, var uventet og kom som et stort sjokk. Ikke bare på oss, men på hele staben. Derfor er det mange som har det tøft i dag og trenger noen å prate med, sier Sara Møllebakken og Jan Ståle Lauritzen.

Helt nødvendig

Renate Larsen ble ansatt som sjef i sjømatrådet for ett år siden.

– Det har hele tiden vært klart at min inntreden var et ledd i en endringsprosess. Derfor ble ledergruppen slanket med tre personer i vinter. Samtidig ble det gjort mange effektiviseringsgrep i driften. Nå er det rett å se på resten av organisasjonen.

– Og for å gjøre det klart med en gang: Denne prosessen er helt nødvendig og viktig for sjømatrådets fremtid.

  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

10–15 involveres

Renate Larsen sier at årsaken til kuttene er endringene i budsjettene og hvordan sjømatrådet skal jobbe.

– Styret er klar på at organisasjonen må tilpasset det nye inntektsgrunnlaget. I Tromsø er det rundt 50 faste ansatte. I tillegg har vi ti i ulike praksisordninger. Ute opererer 26 personer – stillinger som er plassert i ulike markeder.

– Det fleste må gå lokalt. Hva vi gjør med den internasjonale delen, gjenstår å se, sier Larsen.

Høring

Her legger hun til at Sjømatrådet raskt vil sende ut en såkalt innspillshøring hvor næringen får komme med innspill.

– Vi er representert i 12 land. Derfor er det viktig å få klarlagt hvor og hvordan vi skal operere i fremtiden. Da er det blant annet viktig å få avklart om vi fortsatt skal ha små enheter i mange land eller utvide nedslagsfeltene.

  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Flere avdelinger

Norges sjømatråd har fire avdelinger – markedsinnsikt og -adgang, markedsføring, kommunikasjon og PR og administrasjon. Nærings- og fiskeridepartementet er eiere, mens det hele finansieres gjennom en markedsavgift som de norske sjømateksportørene betaler.

Ikke redd for

– Jeg er ikke redd for å ta grep. Samtidig er slike kutt det verste en leder gjør. Men det skjer fordi både styret og jeg mener det er rett og fordi vi har omsorg for organisasjonen som – ved hjelp av de nye grepene – skal styrkes for fremtiden.

– Her vil jeg legge til at sjømatrådet er en kompetanseorganisasjon med sterke miljø på mange felt, sier Renate Larsen.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter