Kommunen skal bruke åtte uker på å behandle Robukta-klagen

Kommunen varsler at man vil bruke åtte uker på å behandle byggesaksklagen vedrørende hotell i Robukta.

VIL BYGGE HOTELL: Totalrenovering ønsker å bygge hotell på denne tomta på Sydspissen, men kommunen sier foreløpig nei. 

nyheter

Dette opplyser Byggesakskontoret i et brev til Barents advokater.

Bakgrunnen er at Totalrenovering leverte inn byggesøknad for å få føre opp et hotell i Robukta i henhold til gjeldende reguleringsplan.

Dette sa kommunen nei til, og la ned forbud mot tiltak i det omstridte området. Rent konkret betyr det stans i all aktivitet i det gjeldende området.

Kommunen har ytret ønske om å gjøre om hele området til friluftsområde, og har derfor gått i forhandlinger med Totalrenovering for å kjøpe tomta.

Imidlertid vil kommunen ikke betale markedspris, og har nå altså dessuten lagt ned tiltaksforbud.

Dette klagde Barents advokater på på vegne av Totalrenovering, og det er denne klagen som kommunen nå skal behandle.

– Vi håper jo selvsagt at kommunen skal se våre argumenter – vi mener at kommunen bruker sin reguleringsmakt for å få overta eiendommen under markedspris, sier advokat Tomas Haugan.