Rakettnatt sperret inngangen til kirka - da fikk de nok

Den katolske kirke ber kommunen gi beskjed til alle arrangører at det aldri må skje at inngangen deres blir sperret, slik den ble under Rakettnatt.

  Foto: Marius Hansen

nyheter

Den katolske menigheten ber i et brev til kommunen om at adkomsten til kirka og bispegården ikke blir stengt, slik det ble under Rakettnatt.

– Da ble kirka helt innebygget og vi kunne ikke ha messe, flere gikk forgjeves. Vi ønsker at kommunen opplyser alle som får innvilget slike arrangement om at Vår frue kirke er i daglig bruk og at adkomsten til kirka og bispegården aldri må være stengt, skriver menighetsrådets leder til kommunen.