Personer som har forsøkt å begå selvmord dør tidligere enn andre

En ny svensk studie viser at personer som har blitt behandlet for selvskading eller selvmordstanker dør tidligere enn gjennomsnittet – men ikke fordi de begår selvmord.
nyheter

Det var forskning.no som først omtalte studien. De svenske forskerne bak studien har sett på data som omhandler 185.000 mennesker som ble behandlet for disse symptomene mellom 1971 og 2010.

Lever kortere

Mens forventet levealder for en gjennomsnittlig svensk 20-åring var 79 år, var forventet levealder for en svensk 20-åring som ble behandlet for selvskading og selvmordstanker bare 61 år. Der man tidligere har tilskrevet denne forskjellen at de som er i sistnevnte gruppe har større sannsynlighet for å begå selvmord, viser den nye forskningen at bildet er mer nyansert.

– Selvmord er selvfølgelig svært vanlig blant denne utsatte pasientgruppen, men et dypdykk i tallene viser at den økte dødeligheten skyldes ikke-psykiatriske lidelser, sier Jussi Jokinen, psykiater og professor ved Umeå universitet, i en pressemelding.

Naturlige årsaker vanligst

Den vanligste dødsårsaken blant dem som tidligere var utsatt for selvmord, var ikke selvmord, men det forskerne kaller naturlige årsaker, som hjerteinfarkt, slag, kreft og andre sykdommer.

– Resultatene våre viser en mangel på lik behandling, hvor det virker som om psykiatriske pasienter ikke får hjelpen de trenger, sier Rickard Ljung, lege og universitetslektor ved Karolinska institutet og en av de andre forskerne som har jobbet med studien til forskning.no.

Forskjeller

Forskningen viste at det var forskjeller mellom kvinner og menn. Forskjellen mellom en gjennomsnittlig svensk kvinne og en selvmordsutsatt var mindre enn for menn, med 11 år forskjell i forventet levealder.

Studien viste også at forskjellene ble mindre jo senere i livet selvmordsforsøket hadde vært. Kom det første selvmordsforsøket i en alder av 70 år, levde både mennene og kvinnene i studien fire år mindre enn resten av befolkningen.

Selvmordsraten gått ned

Forskning.no skriver at antall selvmord i Norge har gått ned de siste 27 årene. Dette gjelder både blant menn og kvinner.

– I 1990 var det nesten tre ganger så mange selvmord hos menn som hos kvinner, mens forholdet nå er nær to til én, sier overlege Christian Lycke Ellingsen ved Dødsårsaksregisteret i Folkehelseinstituttet til NTB.

Reduksjonen skyldes i hovedsak at færre menn tar livet sitt, sammenlignet med tidligere. Også blant kvinner, har raten gått noe ned.

Trenger du hjelp?

Hvis du eller noen du kjenner, sliter med selvmordstanker eller selvskading og trenger råd, er det flere plasser du kan søke hjelp.

  • Mental Helse: Døgnåpen krisetelefon, 116 123
  • Kirkens SOS: Døgnåpen krisetelefon, 224 00 040
  • Kors på Halsen (Røde Kors): 800 33 321 (Mandag til fredag, kl. 14-20) – Samtaletelefon for barn og unge under 18 år.