Ap-leder refser partiets retningslinjer rundt seksuell trakassering

Siri Marie Sandbakken (22) etterlyser bedre informasjon for hvordan varsler skal håndteres i Ap. – Dagens retningslinjer er ikke bra nok, sier hun

IKKE IMPONERT: Siri Marie Sandbakken (22) er leder av Målselv Ap. Hun vil at ledere skal være trygge på hvordan håndtere varsler om seksuell trakassering. Foto: Martin Lægland 

nyheter

Sandbakken er leder av Målselv Arbeiderparti, og deltar i helga på Troms Aps sitt årsmøte i Tromsø. En av sakene hun tar opp er hvordan håndtere seksuell trakassering i partiet.

– Leser man de dagens rettingslinjer, står det ikke noe om hvordan man skal håndtere et varsel hvis man får det som leder eller styremedlem i et kommuneparti. Det står heller ikke hvordan man skal ta det videre. De fleste vil gå til nærmeste leder, men det må være mye tydeligere, og lettere tilgjengelig, sier hun.

– Holder ikke med kulepunkt

Hun og andre medlemmer i kommunepartiet har gått gjennom partiets retningslinjene.

– Det står vage formuleringer om at man skal gå til politiet om det er alvorlig. Jeg synes det er en ansvarsfraskrivelse. Og da holder det ikke med noen kulepunkt. Vi har et medlem som jobber på krisesenter, og har gått gjennom på retningslinjene. Hun var ikke imponert.

Ap sentralt holder nå på med utarbeidelse av nye retningslinjer i kjølvann av MeToo. Fram til da har Målselv Ap utarbeidet egne lokale retningslinjer.

– Medlemmene må være trygge på hvordan det skal håndteres. Derfor mener jeg alle lokallag bør ha de lokalt tilgjengelig, sier hun.

Nye retningslinjer på vei

Aps partisekretær Kjersti Stenseng er til stede under Troms Aps årsmøte, og bedyrer at de nye retningslinjene er rett rundt hjørnet.

– Vi har et eget utvalg som har jobbet med det nå. De nye retningslinjene vil være på plass like etter påske. Vi skulle egentlig ha dem klar tidligere, men mange har gjort seg erfaringer etter Metoo, så man vil snakke med flest mulig, sier hun.

LYTTER TIL KRITIKKEN: Partisekretær Kjersti Stenseng sier hun mener det er en viktig tilbakemelding fra Siri Marie Sandbakken. 

Partisekretæren vil spre informasjon i partiet for å gjøre ledere tryggere på hvordan de skal følge opp, og ta imot varsler.

– Sandbakken kommer med en viktig tilbakemelding, og hun har også rett i at det er et stort informasjonsbehov. Derfor har det vært på høy tid med ny gjennomgang av retningslinjene.