Skulle spare penger på anbud: Nå er Erna villig til å fortsette å betale for dyre krisetiltak på ubestemt tid

Statsminister Erna Solberg deltok fredag på en briefing på akuttmedisinsk kommunikasjonssentral på UNN for å bli oppdatert om dagens situasjon.

Erna Solberg tar Mads Gilbert i hånden.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Etter en orientering fra klinikkoverlege Mads Gilbert, hvor han slo fast at situasjonen ennå er usikker, men bedret på kort sikt, ga statsministeren uttrykk for at hun hadde forståelse for bekymringene i Nord-Norge.

Les alt om luftambulansesaken her

– Det er bra at alle flyene er operative og har vært det de siste to ukene. Det gjør at vi har nå ekstraordinært bedre kapasitet siden vi også har innleid fly og to forsvarshelikopter. Men jeg har stor forståelse for at det er mye usikkerhet og en krevende situasjon, når man ikke har en langtidssikkerhet rundt dette, sier Solberg.

Overlege Mads Gilbert orienterte statsminister Erna Solberg om dagens situasjon.  Foto: Ronald Johansen

 

– Politisk askesky

Et av Gilberts hovedbudskap til statsministeren var at regjeringas krisetiltak var dyre og til dels lite effektfulle.

– Krisetiltakene har variabel treffsikkerhet. De koster 1–2 millioner per uke, og er vanskelig å inkludere i den daglige driften. Situasjonen er ikke like ille som da vi hadde en askesky for noen år tilbake, for da sto alle flyene. Men dette er en politisk askesky. Heldigvis er det sommer, sier Gilbert, og viser til at flyforholdene er vanskeligere i nordnorsk vinter.

Skal evaluere

Han mener også at anbudsprosess skaper usikkerhet for tjenesten, og at man kan miste essensielt personell. Solberg forsøkte å berolige med at de nå skal ha en evaluering av prosessen for å se på hvordan den skal løses i fremtiden.

– Vi er enige på Stortinget om at vi skal gjøre en evaluering av denne anbudsprosessen og se på resultatene hva vi må lære. For denne anbudsprosessen har vist at de som har anbudet ikke klarer å levere. Vi skal også gjøre en utredning for å vurdere om tjenesten skal insources. Vi må finne ut hvordan man sikrer seg i overgangsprosessen mellom to leverandører, sier hun.


Dette er luftambulansesaken
 • Anbud for luftambulansetjenesten ble utlyst i november 2016. Anslått pris er 2,2 milliarder kroner, og det legges ikke krav om virksomhetsoverdragelse i anbudet.
 • Vinteren/våren 2017 kommer det inn totalt fire tilbud, to fra dagens operatør, Lufttransport ASA, og to fra britisk-svenske Babcock Scandinavian AirAmbulance.
 • Alle tilbudene scoret likt på krav til kompetanse, mens Lufttransport sitt krav scoret litt høyere på øvrige krav. Babcocks tilbud var billigere enn Lufttransports beste tilbud, noe som utgjør omtrent 47 millioner kroner i året.
 • I mai 2017 vedtar styret i Helse Nord at de kan økte rammen til 2,6 milliarder kroner, og i juni samme år blir det klart at Lufttransport, som har vært operatør i 25 år, mister oppdraget til Babcock, som blir tildelt kontrakt fra 1. juli 2019. Den er av seks års varighet, og har en verdi på nesten 2,6 milliarder kroner.
 • I kontrakten heter det at det skal driftes åtte kortbanefly og ett langdistansefly. Ett av kortbaneflyene skal ha base i Tromsø. Tre skal ha base i Finnmark, to i Nordland, ett i Ålesund og ett på Gardermoen. Langdistanseflyet skal også være stasjonert på Gardermoen.
 • Babcock har forhandlet med flygerne som i dag jobber for Lufttransport om å få til kollektiv overføring av pilotene, men det ble i slutten av april i år brudd. Flygerne og helsepersonell har vært kritiske til at det ikke ble satt krav om virksomhetsoverdragelse. De må dermed søke på sin egen jobb når Babcock tar over.
 • Flygerne meldte seg ikke «fit for flight», noe som førte til at flere ambulansefly ble satt på bakken. De frykter lavere lønn, og dårligere pensjonsordninger.
 • Flyteknikerne så også ut til å miste jobben, da det ble kjent at Babcock ville flytte det tekniske vedlikeholdet av flyene til Sverige. 14. mai snudde Babcock i saken. Vedlikeholdet skal fortsatt utføres i Tromsø, som i dag.
 • Styreleder i Helse Nord RHF, Marianne Telle, er administrerende direktør for Bedriftskompetanse AS, som rekrutterer personell for Babcock. Hun melder seg inhabil i saken 7. mai. Én uke senere trekker hun seg fra stillingen. Også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) erklærer seg inhabil, da hans ektefelle Hilde Sjurelv er ansatt i Babcock.
 • Mai 2017: Opposisjonspartiene Ap, Sp, SV og Rødt krever at regjeringen bryter kontrakten med Babcock.
 • Helse Nord frykter betydelig søksmål fra Babcock dersom kontrakten brytes.
 • Rødt leverer representantforslag om å kaste kontrakten med Babcock. De vil også ha offentlig drift av ambulansetjenesten.
 • Torsdag 24. mai er det åpen høring i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, om forslaget fra Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes.
 • I slutten av mai, mer enn ett år før Babcock overtar, har 13 ambulanseflypiloter, deriblant sju kapteiner, sagt opp jobben sin i Lufttransport.
 • Fredag 1. juni tok Norsk Luftambulanse AS over for Lufttransport som operatør for helikopterbasene i Tromsø, Ålesund go Brønnøysund
 • 4. juni: Helse Nord har levert rapport med skisserte mulige tiltak for å unngå ny luftambulansekrise.
 • Kilder: Luftambulanse.no, iTromsø.no, VG.no, NRK.no
 

– Hva har blitt gjort feil siden man har havnet i en slik situasjon?

– Jeg har bedt om en evaluering, så da tenker jeg at det ikke er riktig at statsministeren peker på hva jeg mener er feil nå. Da hadde det ikke vært noe poeng med en evaluering, sier Solberg.

Jobber med løsning

20 av de resterende pilotene i Lufttransport har fått jobbtilbud fra Norwegian. Statsministeren sier at det jobbes med en beredskap for ulike situasjoner om ikke dagens leverandør klarer å levere. Blant annet kan det bli aktuelt å da forlenge dagens kostbare ekstraordinære tiltak.

– Ja, det blir dyrere. Men det viktigste er at pasientene har et godt tilbud. Vi skal sørge for at vi har de tiltakene som er nødvendig for å kompensere for at den regulære tjenesten ikke fungerer godt nok. Da er det ikke pengene jeg teller, men behandlingen til pasientene.

Hva tenker du om tilbakemelingen fra fagmiljøet om at krisetiltakene er dyre og har sviktene treffsikkerhet?

– Et helikopter er ikke det samme som et godt utrustet fly, men vi har nødløsninger som fungerer for å ta de mest akutte og vanskelige situasjonene. Men dette er ikke en permanent situasjon.