Sjømatnæringa kan være redninga for å få jernbane til Tromsø

Jernbanedirektoratet jobber nå med å lage en utredning om jernbane i nord. Veksten i sjømatnæringa er et av områdene de synes er mest interessant for en eventuell jernbane.

SER OPP OG FRAM: Hans-Einar Lundli er seniorrådgiver i Jernbanedirektoratet, og leder arbeidet med å utrede en ny bane fra Fauske via Bodø til Tromsø. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Det er vel ett år siden regjeringa gjorde det kjent at de planla en utredning om jernbane fra Fauske via Bodø til Tromsø. Arbeidet er allerede godt i gang, og denne uka begynte innspillsrundene.

Hans-Einar Lundli er prosjektleder for utredninga, og leder ei gruppe på seks personer som om ett år skal legge fram en utredning med oppdaterte kostnadsberegninger for en Nord-Norge-bane.

– Vi er her for å få innspill til rapporten, og håper på en god debatt. Medvirkning er viktig, og derfor har vi nå flere slike innspillskonferanser med et bredt spekter ulike aktører, sier Lundli.

Kost og nytte

Veksten i sjømatnæringa kan gi en boost for ønsket om en jernbane i nord. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

Utsendingene fra Jernbanedirektoratet skal jobbe for å finne ut i hovedsak to ting: kostnad og nytte for en ny Nord-Norgesbane. De skal legge spesielt vekt på gods, men vil også vurdere persontransport.

– Hva kan markedet for en slik jernbane være? Mye har forandret seg siden forrige utredning på 90-tallet. Blant annet vet vi at mye har skjedd i fiskeri- og sjømatnæringa, samt at det er forventet vekst der. Det skal vi sette oss inn i og ta med i vurderinga, sier han.

Direktoratet skal ikke nødvendigvis komme med en anbefaling til Stortinget, men gi et «oppdatert kunnskapsgrunnlag» som politikerne kan ta utgangspunkt i.

Flere aktører deltar på møtet. Blant annet Statens vegvesen, Kystverket, Forsvaret, Sjømat Norge og Sametinget.

Da det ble laget en rapport på 90-tallet om en Nord-Norges-bane ble konklusjonen at kostnaden var ti ganger større enn nytten. Det førte til at Stortinget skrinla planene.

– Ti år er kort tid

Lundli vil ikke si om det er realistisk å få bygget en jernbane i nord.

– Det er et politisk spørsmål, så det kan jeg ikke uttale meg om. Vi skal derimot gi samferdselsdepartementet et oppdatert kunnskapsgrunnlag.

Prosjektgruppa i Jernbanedirektoratet skal legge fram rapporten i mai 2019. Da sendes det ut på høring, før en endelig utredning legges fram etter høringsrunden – i forkant av at neste Nasjonal transportplan skal legges fram.

– Håper du å kunne ta jernbane til Tromsø hvis du skal opp hit igjen hit om ti år?

– Ti år var litt kort tid. Men vi som jobber med jernbane liker jo å ta tog, sier Lundli.