Oppretter tilsynssak på støy etter utfylling

Naboene har klaget på støy.

Her fylles det havet ut i disse dager. Bildet ble tatt i starten av juni.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

I et brev til Peab Anlegg AS opplyser Tromsø kommune om at det opprettes tilsynssak i forbindelse med utfyllingen i sjø på Strandveien 94, 96 og 98.

Kommunen viser til redegjørelsen Peab har sendt til naboene og mener det er uklart om Peab har forholdt seg til og forholder seg til støygrensene i kommuneplanens arealdel.

Kommunen ber Peab innen 9. august 2018 om å oversende støymålinger som er gjort i forbindelse med utfyllingen i sjø.