Nå har de fjernet fredningen av bjørka på Storhaugen

Den mye omtalte fredede bjørka er nå slettet som fredningsobjekt.

KLØYVD: Det vernede treet gikk over ende i forbindelse med stormen for nærmere tre uker siden. Fredet-skiltet har i løpet av årenes løp, siden det ble festet på i 1932, grodd inn i treet.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Bjørka på Storhaugen i Conrad Holmboes vei ble fredet 16. september 1932.

Det var sommerstormen i juni som sørget for at Storhaugen naturminne ble stående igjen som en råtten stubbe.

I et brev fra Fylkesmannen i Troms til Miljødirektoratet bes det om at Storhaugen naturminne slettes som fredningsobjekt.