– Greier ikke å se problemet

Professor Willy-Tore Mørch skulle være en av talerne ved høringsmøtet på Grønnåsen, men har trukket seg etter å ha satt seg bedre inn i saken.

PSYKOLOGIPROFESSOR: Willy-Tore Mørch mener ungdomsskoleelever vil ha få problemer med å komme seg til Grønnåsen skole. Foto: Frank Lande 

nyheter

Forslag til endringer i skolekretsene er sendt ut på høring, og i kveld arrangeres det åpent møte på Grønnåsen om den delen av forslaget som har skapt store reaksjoner: Elever ved Gyllenborg skolen kan måtte gå på Grønnåsen i stedet for Sommerlyst når de skal begynne på ungdomsskolen.

Willy-Tore Mørch fikk en forespørsel om å delta på høringsmøtet til forsvar for Gyllenborg-elevene. Han takket først ja fordi han trodde det gjaldt barneskoleelever, men ombestemte seg da han skjønte at det gjaldt ungdommer.

– Jeg greier ikke å se de store problemene med at disse ungdommene flyttes over til en annen skole. En barneskoleelev vil være mye mindre selvstendig med hensyn til trafikksikkerhet, men ungdommer mestrer dette uten problemer. Det er ikke snakk om veldig lang skolevei, sier Mørch.