Får ikke støtte til innvandrertiltak

nyheter

Tidligere denne måneden søkte Tromsø kommune om 300.055 kroner fra Integrerings- og mangfoldsdirektorat. Pengene skulle gå til lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, og kommunen ville i den forbindelse bruke pengene til prosjektet «IRIS Ungdomshuset Tvibit».

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har avslått kommunens søknad. Avslaget begrunnes i at IMDi har mottatt i alt 50 søknader, og at den totale søknadssummen var på 15.131.435 kroner. Da det kun var satt av 7.500.000 kroner til formålet måtte IMDi prioritere, og Tromsø kommune nådde ikke opp.

– IMDi har valgt å prioritere prosjekter som har et tydelig fokus på temaet

radikalisering og voldelig ekstremisme. Flere av søknadene som ikke ble prioritert,

gjaldt prosjekter med mer generelle integreringstiltak, skriver IMDi i sitt svar til kommunen.