Torsdag feiret Universitetet i Tromsø–Norges arktiske universitet seg selv. Hvert år siden universitetet ble opprettet i 1968 har de arrangert årsfest, og i år var intet unntak.

Det ble delt ut fem priser som alle besto av 50.000 kroner, pluss heder og ære til vinnerne. Professor Audun Rikardsen ved institutt for arktisk og marin biologi ble tildelt formidlingsprisen.

– Han besitter en sjelden evne til å kommunisere forskning og tar i bruk bilder på en særdeles god måte, ble det sagt i begrunnelsen.

Barnebok

Vinneren selv er ydmyk over å motta prisen.

– Vi forsker fordi vi ønsker å få ut ny kunnskap. Derfor er det viktig at vi som forsker får formidlet forskningsresultatene våre. Resultatene er lite eller ingenting verdt om vi ikke får de ut til de store massene, sier Rikardsen til iTromsø.

Blant annet er forskningen hans brukt i barneboka om Villaksen Salomon.

– Forfatter Andre Vaaler tok kontakt og ville bruke forskningen jeg har gjort på villaks som grunnlag for barneboka. Det viser at det er mulig for oss forskere å formidle i utradisjonelle kanaler. Kanskje klarte vi å rekruttere noen fremtidige forskere gjennom boka også, sier Rikardsen.

Fotopriser

Rikardsen er også en ivrig fotograf og har mottatt en rekke priser for bildene sine. For to uker siden vant han tre priser under «Nordic Nature Photo Contest 2015», deriblant den gjeveste prisen som årets nordiske naturfotograf, som han vant også i 2012 og 2014.

– Bildene mine og forskningen min flyter litt over i hverandre. Jeg har stort sett alltid med meg kamera når jeg er ute og forsker. Det gjør at jeg får tilgang på en del motiver som jeg kanskje ellers ikke ville hatt, sier han.

Han mener at bildene gjør det lettere å presentere forskningen og at bildene får en god historie med forskningen som bakteppe.

– Det visuelle uttrykket har mye å si. Det gjør det lettere å komme gjennom med budskapet. Dette vil bare bli viktigere og viktigere, særlig i sosiale medier, sier Rikardsen.

Ny medisinutdanning

Utdanningsprisen gikk i år til prodekan Inger Njølstad ved det helsevitenskapelige fakultet.

– Hun har stått på i flere tiår og har tatt medisinutdanningen i en innovativ og nyskapende retning, ble det sagt i begrunnelsen.

– Det er veldig hyggelig og veldig fint å få denne anerkjennelsen. Denne prisen deler jeg med mange. Både lærere, administrasjonen og studentene har vært med på dette, sier Njølstad til iTromsø.

Hun har jobbet ved universitetet i 25 år og er nå i full gang med å legge om medisinutdanningen.

– Vi har nå studenter som har kommet til tredjeåret i det nye løpet. Om tre år har vi kjørt gjennom alle årene. Vi justerer litt underveis, sier hun.

Hun har rett og slett tatt utdanningen tilbake til det opprinnelige, slik det var for 40 år siden.

– Studentene får nå medisinske caser å jobbe med. Vi kan putte inn det vi vil fra de forskjellige områdene i dette arbeidet. Det legges også tydelig vekt på det å være profesjonell. Det er viktig at ikke kommunikasjon og etikk drukner i alt det andre. Det legges også vekt på tverrfaglighet og det å jobbe sammen, sier hun.

Stolt og glad

Forsknings- og utviklingsprisen gikk til Rolf Anker Ims og Nigel Gilles Yoccoz ved institutt for arktisk og marin biologi.

Innovasjonsprisen gikk til professor Bård Smedsrød ved institutt for medisinsk biologi.

Likestillingsprisen gikk til professor Hege Brækhus ved det juridiske fakultet.

– Jeg er veldig stolt og glad for denne prisen. Jeg har jobbet ved universitetet i over 30 år og det har skjedd veldig mye med likestillingen på den tiden, sier hun.

I alt kom det inn 29 nominasjoner til de fem prisene universitetet delte ut.

foto
Professor Audun Rikardsen ved institutt for arktisk og marin biologi ble tildelt formidlingsprisen. Her takker han for støtten han får av blant annet universitetet. Foto: Monika Aaserud
foto
Her er prisvinnerne sammen med rektor Anne Husebekk. Foto: Monika Aaserud