Onsdag ble en utredning av rushtidsavgift og bompenger vedtatt i kommunestyret. Dette betyr at nok en brukerfinansiering av veinettet i Tromsø kan være på plass innen relativt kort tid. Leder for Næringsforeningen i Tromsø, Nils Kristian Sørheim Nilsen, ønsker bompenger velkommen, men er mer skeptisk til rushtidsavgift.

– Undersøkelser vi har gjort i næringslivet viser at opp mot 80 prosent er positive til bompenger såframt det gjør at veinettet og infrastrukturen i Tromsø forbedres. Beregninger som er gjort viser at tromsøbedrifter bruker 650–700 millioner når de står i kø, så i lengden vil det lønne seg, sier Sørheim Nilsen.

Negativ til rushtidsavgift

– En rushtidsavgift frykter jeg derimot vil ramme skeivt, ettersom næringslivet ikke kan tilpasse når de skal ut å kjøre. Jeg mener derfor bompenger ved flaskehalsene i Tromsø, Breivika og Langnes, er en mer rettferdig løsning. Hvis vi får på plass en bedre infrastruktur i de områdene tror jeg mye er løst, konstaterer Sørheim Nilsen.

– Nok en utgift

Ole Roger Storås, leder i Troms Transportarbeiderforening, ser også fordelene med brukerfinansiering av vei, men tror det vil tas dårlig imot blant yrkessjåførene.

– Det er klart det vil koste skjorta for næringslivet, og spesielt transportnæringen. Selv om jeg forstår argumentene for det, frykter jeg det vil få konsekvenser for næringen i Tromsø, sier Storås, som også tror de vanlige bilistene vil lide av nok en bilavgift.

– Det er dyrt nok å kjøre i bil Tromsø fra før av, med drivstoffavgiften. Hvis det nå bare blir enda dyrere forstår jeg at folk blir irriterte, konstaterer han.

foto
NOK EN UTGIFT: Ole Roger Storås, leder i Troms Transportarbeiderforening, mener drivstoffavgiften burde være nok for å finansiere veier i nord. Foto: Trond Sandnes