Så sent som sist helg måtte pleierne ved Sør-Tromsøya sykehjem kaste kjøttmiddagen fordi beboerne ikke klarte å spise den.

Ifølge hjelpepleierne Anita Jensen og Stine Hansen er det mye å sette fingeren på.

– Hadde det bare vært snakk om melkeprodukt med dårlig dato, hadde saken vært enkel å løse. Men problemet er langt mer omfattende enn som så. Brød, frukt, grønnsaker og ulike middager må kastes fordi det er uspiselig.

Pleierne opplever daglig at melk og yoghurt som kommer til sykehjemmet, går ut på dato samme eller neste dag.

– Brød som leveres er tørt og hardt og kan ikke brukes. Skivene faller fra hverandre før vi har fått dem på fatene. Det er også betenkelig at vi får levert lettprodukt – blant annet smør. Årsaken kan være at det er billigere, sier Jensen og Hansen.

Nytter ikke å klage

Pleierne får stadig høre at ernæring blant eldre er viktig.

– Men når frukt og grønnsakene er skadet eller full av mugg, kan det ikke serveres. Når det skjer, blir de eldre uten disse næringsstoffene. Når vi klager – spesielt i helgene – skjer det ingenting. Vi må klare oss uten til første virkedag.

– Som pleiere er vi på plass for å gjøre ting best mulig for de eldre. Men når utgangspunktet er dårlig, blir resultatet deretter. Og slik kan det ikke fortsette, konstaterer Anita Jensen og Stine Hansen.

Knut Øien er leder av brukerrådet ved Sør-Tromsøya sykehjem. Han reagerer sterkt på at beboerne – hans 102 år gamle mor inkludert – ikke får mat som har god holdbarhetsdato. Han har for to år siden tatt saken opp med kommunen, uten at noe har skjedd.

– Jeg vil karakterisere forholdene som uverdige. Det holder ikke at våre eldre må drikke melk og spise yoghurt som er utgått på dato. Når frukten og grønnsakene som serveres heller ikke holder mål, må det iverksettes forbedringstiltak.

Butikk i butikken

Brukerrådslederen finner det også merkelig at et sykehjem må kjøpe varer fra sentralkjøkkenet på Mortensnes.

– Blant annet er jeg fortalt at sykehjemmene betaler 17,50 kroner for en liter melk – godt over butikkpris. Når den samme varen har dårlig dato, er det noe som er galt, sier han.

Øien har også konstatert at kommunen betaler sykehjemmene 54–55 kroner per beboer per døgn i kost. Det er halvparten av eldre i Oslo får.

Ifølge Øien betaler hver beboer 250 kroner måneden til en egen velferdskasse. Denne har flere ganger vært brukt til å kjøpe inn matvarer til de eldre.

– Til tider har vi sett oss nødt til å ta noen av disse midlene for å gi beboerne noe ekstra. Det er sterkt beklagelig at vi må «spise opp» penger som i utgangspunktet er øremerket underholdning, turer og andre aktiviteter. Men det er konsekvensen, sier han.

Ikke underernært

Enhetsleder ved Sør-Tromsøya sykehjem, Johan Robertsen, bekrefter det som blir påpekt.

Jeg honorerer brukerrådet som tar opp en så alvorlig sak. På den måten unngår de at beboere rundt om føler seg som annenrangse personer som blir tilgodesett med matvarer utgått på dato, sier han.

Johan Robertsen sier at det er viktig med matglede og at det som serveres ser innbydende ut.

– Og jeg vil presisere at det er ingen som er underernært eller lider noen nød. Men at vi kan forbedre oss, er dette utspillet et eksempel på. Sånn sett håper jeg at vår politiske ledelse øker rammene – noe som vil gi oss muligheter til å legge ting bedre til rette for våre eldre, sier han.

Vil få saken belyst

Byråd Kristoffer Kanestrøm vil umiddelbart innkalle samtlige enhetsledere for å få saken belyst.

– Jeg er kjent med at dette ble tatt opp for ett par år siden. Men fordi jeg ikke har hørt noe i ettertid, trodde jeg problemet var løst. Når det motsatte viser seg å være tilfelle, må jeg ta grep, sier han.

– I Tromsø skal de eldre serveres god og sunn mat fordi ernæring er prioritert. Er det ikke tilfelle, skal det ryddes opp – både i de kommunale rekkene og blant våre leverandører, fortsetter Kanestrøm.

Skal ikke stå på penger

I det ligger en total gjennomgang av hele kostbildet. Her innrømmer byråden at det er en god stund siden sist det skjedde. På spørsmål om Kanestrøm vil gjøre noe med beløpet som tildeles for hver beboer, sier han:

– Også det er noe vi må se på. At eksempelvis Oslo betaler dobbelt så mye som oss per hode, sier meg at våre rammer kan være for lave. Derfor vil jeg finne ut hvor vi står og om noe må gjøres.

Byråden lover å sette alt inn på å ordne opp i forholdene.

Vi skal gå gjennom alt og om så justere summen som vi tildeler. Er 55 kroner for lite, må vi få konstatert hva som må til. Det skal ikke stå på penger for at våre eldre skal få den kosten de trenger og fortjener, sier Kristoffer Kanestrøm.

DÅRLIG: Hjelpepleierne Anita Jensen og Stine Hansen konstaterer at beboerne ikke klarer å spise mat de blir servert. Kvaliteten er for dårlig. Foto: RONALD JOHANSEN