«Legends of the Light» er et samarbeidsprodukt mellom Polaria, Sadio Nor teater, Tromsø Villmarkssenter og Tromsø kommune, som inneholder panoramafilm om nordlyset, hundekjøring, en tradisjonsrik middag på Hella, og hele veien med Sadio Nor Teater som guider som forteller de historiske mytene om Nordlyset.

– Vi har ønsket å lage et litt nytt og annerledes Nordlys-konsept. Dette er spesielt myntet på nordlys-turistene, som gjerne er her tre-fire kvelder, når de først er i Tromsø. Det er mange som tilbyr turer der de kjører turistene ut for å se på nordlys, ta bilder og så bli kjørt tilbake. Dette er et annet konsept, mer tilrettelagt for en annerledes opplevelse, sier daglig leder på Polaria, Geir Stokke.

Myter og mat

Allerede fra i dag kan folk booke seg inn. Det må skje minimum 48 timer før og minst fire personer, maks 28 kan være påmeldt.

– Da starter man på Polaria med en introduksjonsfilm om det vi vet om nordlyset, før vi kjører ut til villmarkssenteret, der man får kjøre hundeslede. Etter det går turen til Hella, der teaterdelen fortsetter i de over 100 år gamle husene fra gamle Tromsø by, før det hele avsluttes med en herlig tradisjonell norsk fiskemiddag i kafeen der, forklarer Stokke entusiastisk.

Hele veien er Sadio Nor teater med som guider.

– Forestillingen er på engelsk eller norsk, alt ettersom. Har vi japanske turister, har vi med tolk. Dette er virkelig en totalpakke. Da får folk fortalt de mange gamle eventyrene og mytene som har strekt seg over tid om hva nordlyset egentlig er og har betydd. I settingen med hundekjøring, senere ute på Hella og med de gamle sagnene, er målet å ta folk over 100 år tilbake i tid. Får man se nordlyset, er det kun en bonus, dette handler mer om en helt annen del og tilby noe helt annet, forklarer Stokke.

– Et supplement

Stokke mener de ikke er konkurrenter til de tradisjonelle nordlysguidene, men et supplement.

– Vi tilbyr noe helt annet og har et helt annet fokus, men retter oss mye mot samme gruppe, altså turistene i stor grad. Sadio Nor er med som en rød tråd hele veien og vi mener dette er en totalpakke som tilbyr noe helt annet, sier Stokke.

TEATER: Klaus Løkholm Bergli fremfører myter om Nordlyset.