Sentrum: Vår Frue Kirke – den katolske domkirken på Erling Bangsunds plass i Tromsø – har den siste tiden vært nært usynlig bak plastinnpakking og stillaser. Nå skal derimot en ferdigstillelse av vedlikeholdsarbeidet nærme seg.

– Vi regner med at arbeidet vil være ferdig nokså snart etter ferien – i august eller september, forteller økonom i Tromsø Stift, Ulrik Sverdrup-Thygeson.

Rettet opp kirka

Kirken ble oppført så tidlig som midten av 1800-tallet, og et omfattende renoveringsarbeid ble ifølge Sverdrup-Thygeson igangsatt i juni i fjor.

– Vi begynte med taket, der alt ned til den bærende konstruksjonen måtte fjernes. Så har vi vært innom tårnet og spirene, der det også har vært meget som måtte skiftes, sier Sverdrup-Thygeson

Dessuten har det ifølge økonomen vært et betydelig arbeid med å rette opp kirka, som har blitt salrygget med årene. I tillegg har veggene seget ut.

– Jeg er ikke sikker på om det har vært gjennomført et så stort renoveringsarbeid her tidligere, men jeg mener at det rundt 1970 ble skiftet panel, sier Sverdrup-Thygeson.

Etter at taket var renovert ble det besluttet å også legge inn ventilasjon med varmegjennvinningsanlegg i kirka.

– Dermed har luften blitt bedre.

Råte

Da taket ble tatt viste det seg at konstruksjonen ikke har vært riktig.

– Det har ikke vært riktig i den forstand at det ikke har vært lufting under lektene som taksteinene lå på. Derfor har det gått råte i lektene. Det har nå blitt rettet, og det er også skiftet panel på utsiden av kirka. Etter hvert som vi har arbeidet oss fram, har vi sett at flere ting har måttet gjøres, sier Sverdrup-Thygeson.

Under arbeidet har det ifølge Sverdrup-Thygeson vært et greit og positivt samarbeid med fylkeskonservatoren.

– Det har ikke vært noe problem, og man har hele tiden passet på at man har gjort arbeidet slik at utseendet blir som det var. Det er bare kvaliteten som blir en annen!

Dyrt

Han håper det omfattende renoveringsarbeidet vil bety at kirka kan stå i 50 til 100 år til uten at de trenger å bekymre seg noe særlig.

– Dessuten får vi en helt annen inneluft og en helt annen mulighet til å holde det pent innvendig i kirka.

– Hva blir prislappen på arbeidet på?

– Vi kjenner ikke den endelige prisen ennå. Den bare gruer vi oss til.

– Men det blir snakk om et millionbeløp?

– Ja, det blir det nok.