Bente Morseth har sett nærmere på aktiviteten til den voksne befolkningen i Tromsø fra 1980 til 2008.

Tall fra spørreundersøkelser, gjennomført i forbindelse med Tromsøundersøkelsen, viser blant annet at kvinner er mindre fysisk aktive enn menn på fritiden sin. Hva dette skyldes er imidlertid uklart.

– Kanskje er kvinner mer ærlige når de svarer på spørreundersøkelser, sier UiT-forskeren til uit.no.

Økning i aktivitet

Morseth har avdekket at andelen som rapporterte moderat til høy fysisk aktivitet gikk ned mellom 1980 og 2000, men begynte å stige igjen fram mot 2008.

I 2001 rapporterte 16 prosent av den voksne befolkningen at de trente regelmessig. I 2008 hadde tallet økt til 24 prosent.

– Hvorvidt dette er en reell utvikling, eller om folk har endret sitt syn på det å være fysisk aktiv, kan vi ikke si med sikkerhet, forklarer forskeren.

Morseths forskning har videre avdekket at det ikke er de slankeste av oss som er de mest aktive.

Normalvektige, altså personer med en BMI mellom 18 og 25, er også de som trenger mest, mens aktiviteten til de med lav BMI, altså de tynneste blant oss, er lavere.

Flere sitter stille på jobb

Til tross for at flere melder at de trenger regelmessig, har aktivitetsnivået på arbeidsplassen gått kraftig ned siden 1980-tallet.

I 1980 hadde 35 prosent av deltakerne i Tromsøundersøkelsen en stillesittende jobb. I 2008 var antallet 53 prosent.

Den siste Tromsøundersøkelsen ble gjennomført i fjor, og Morseth ser fram til å ta fatt på de nye tallene.

Foreløpige tall overrasker dog forskerne ved UiT. Det viser seg nemlig at tromsøværinger stadig blir tykkere, men at vektøkningen ikke påvirker blodtrykk eller kolesterol.