I dommen kommer det fram at tvisten oppsto etter byggingen av Isbjørnhallen i Hammerfest. Der leverte selskapet Covent AS aggregat og utstyr til energi- og varmegjenvinningsanlegget. Det var en del av entreprisen til Energi Nord AS som hadde hovedansvaret for installasjonene.

Erklæring fra banken

Underveis innvilget Sparebanken Nord-Norge et lån til Energi Nord AS. I den forbindelse sendte banken en erklæring til Covent AS hvor de innesto for betaling med inntil 1.875.000 kroner.

Da Energi Nord AS gikk konkurs i januar i fjor, ba underleverandøren at garantien måtte tre i kraft. Banken svarte med at kravet ikke inngikk i avtalen.

Tok ut søksmål

Enden på visen ble at hammerfestselskapet tok ut søksmål mot Jan-Frode Janson & Co. med krav om 1.050.000 kroner. Fra tidligere hadde de mottatt en rekke akontobeløp på til sammen 630.000 kroner fra Energi Nord AS.

Sparebanken Nord-Norge hevdet at de ga et vanlig lån til sistnevnte og at det ikke forekommer begrep som garanti i dokumentene. De utbetalingene som er gjort, er en del av lånet.

«Kan ikke føre fram

Tingretten kom til at kravet fra Covent AS ikke kan føre fram. Her viser dommer Morten Berg til at erklæringen gjelder leveranser til Isbjørnhallen og at betaling skulle foregå i 2010–11. Det innebærer at kravet er foreldet i forhold til 3-årsfristen.

Banken fikk dekket sine saksomkostninger med 127.500 kroner.