Firma saksøkte banken - tapte i retten

vant: Jan-Frode Janson og Sparebanken Nord-Norge vant rettstvisten mot hammerfestselskapet Covent AS som hadde fremmet et millionkrav. Foto: Ronald Johansen