Byråd for utdanning, Anna Amdahl Fyhn mener ikke det er de kjempestore endringene i den nye skolestrukturen.

– Vi har både hatt forslagene og anbefalingene for hver enkelt skole ute på høring, og mottatt vel 30 høringsuttalelser. Vi har hatt en bra gjennomgang på dette, og lyttet til innspillene vi har fått, sier Fyhn til iTromsø.

Legger ned skolen

De største endringene blir det for de to elevene som i dag får sin undervisning på Skogvik skole på Rebbenesøya. I byrådets forslag vil denne skolen bli lagt ned fra 1. august 2015, og det vil inngås avtale med Karlsøy kommune at elevene flyttes til Hansnes skole.

– I skoleåret 2018/2019 vil det bli ytterlige tre nye elever som egentlig skulle begynne her, og for dem blir det veldig lang reisevei å reise til Hansnes skole. Da vil nedleggelsen av Skogvik skole bli revurdert, sier Fyhn.

Flere av elevene vil få betydelig lengre reisetid, hvordan har dere i kommunen planlagt transporten deres?

– Kommunen vil så klart dekke transportdekningen, enten om det gjelder ferge eller buss.

Endring i forslagene

I byrådets øvrige forslag til endring av skolestrukturen vil Trondjord skole, Straumsbukta skole, Brensholmen skole, Lakselvbukt skole opprettholdes som kombinerte skoler med opplæring på 1.–10. trinn. Tidligere foreslo byrådet at mellom- og ungdomstrinnet på Sjursnes skole flyttes til Ramfjord, at mellomtrinnet på Vengsøya flyttes til Kvaløysletta skole, også at mellomtrinnene på henholdsvis Vikran og Kattfjord skole flyttes til Straumsbuka og Brensholmen skole.

– Forslaget om Vengsøy og Sjursnes skole foreslår vi lenger ingen endringer for. Dette fordi flere elever ved Vengsøy ville fått veldig lang reisevei, noe som Troms fylkestrafikk mente ville blitt en veldig krevende strekning. På Sjursnes skole er det dét faktum at elevene måtte ha passert flere rasutsatte områder på sin nye skolevei, og derfor valgte vi ikke å endre disse, sier Fyhn.

Ikke store innsparinger

Flytting av elever fra 5.–7. trinn fra Vikran til Straumsbukta skole avventer byrådet med inntil utredningen om flytting av barnehagen inn i skolen foreligger. Skittenelv skole opprettholdes som en barneskole for 1.–7. trinn, men med et forbehold.

Byrådet legger fram at dersom det blir plassproblemer på Skittenelv skole, vurderes tiltak med blant annet regulering av skolekretsgrensa mot Skjelnan skole. Har dere oversikt over hvor mange elever dette vi så fall vil gjelde?

– Vi har ingen oversikt over dette, men eventuelle plassproblemer tas med forbehold om tilflytning og utbyggingen av boliger i området, og hvor mange skolebarn Skittenelv vil få i fremtiden. Denne problemstillingen blir derfor mer aktuelt å se på i fremtiden sier Fyhn.

Hvor mye vil kommunen spare på endringene i skolestrukturen?

– Det er ikke de største innsparingene på dette, men vi har lagt mest vekt på læringsmiljøene og gi elevene et godt faglig tilbud. Vi har slitt med å få gode kvalifiserte lærere ut til distriktene, og som kommune har vi en plikt til å gi et godt og faglig tilbud til elevene våre, og handle i tråd med hva loven krever.

Byrådet skal møtes torsdag hvor den nye skolestrukturen blir lagt fram og diskutert videre.