Kun knappe minutter før bompengesaken skal behandles i kommunestyret, røper Arbeiderpartiets varaordfører Jarle Aarbakke at han er kritisk til flere momenter ved bompengeprosjektet som hans eget parti har stått i bresjen for.

– Vi aner ikke om det blir noe av noen av prosjektene, når man planlegger prosjekt så mange år fram i tid, så vet vi ikke noe om hvordan trafikkmønstrene vil ha utviklet seg, og hvilke utfordringer vi da står ovenfor sier Aarbakke.

– Mønstrene endrer seg

Kommunestyret skal vedta hvilke prosjekt de vil at skal bygges de neste 20 årene, ved hjelp av bompengefinansiering.

– Så langt fram i tid vil fornuftige løsninger se helt annerledes ut, nå når vi skal begynne å bygge. Man trenger ikke være teknologifantast for å tenke i disse baner. For utviklingen går veldig fort, og trafikkmønstrene endrer seg dramatisk, slår Aarbakke fast.

Han har forståelse for folk som er frustrert over dagens infrastruktur i Tromsø.

– Dagens flaskehalser er reelle, og skaper frustrasjon nok. Men jeg tenker – og dette er min egen private tanke, og den er sikkert politisk forkastelig, men jeg tenker at det man bør ha hatt, er en statlig pengesekk man fikk til disposisjon. Den kunne man brukt basert på utfordringene som faktisk finnes i fremtiden, istedenfor å være bundet av vedtak gjort for 15 år siden, om fortidens utfordringer, sier Aarbakke, og legger til:

– Vi vet lite om fremtiden, det eneste vi vet er at vi trenger penger. Men å låse oss til kompliserte finansieringsmekanismer, mellom, stat, fylke, og regionale aktører er kjempeirrasjonelt, sier han.

– Et luftslott

Varaordføreren er ikke nådig i sin beskrivelse av bompengeprosjektet.

– Trafikkbildet kan endre seg enormt på bare fem år. Jeg mener det hele er et luftslott, når vi nå vedtar detaljene i prosjekt som ikke skal påbegynnes før 15 år fram i tid. Jeg tror at det ikke blir noe av flere av prosjektene, sier han.

– Tror du det blir noe av Kvaløyforbindelsen, som det nå krangles om mellom Høyre og Ap?

– Det kan hende det blir bruk for den, og det kan hende det ikke blir det. Men jeg tror at før vi begynner å bygge den, så har vi helt andre løsninger, og helt andre utfordringer, sier Aarbakke.

Har du drøftet noen av disse tankene med Arbeiderparti-gruppa?

– Nei, dette er mine private tanker, sier Aarbakke.