Fem nye statsråder gikk forrige uken inn i regjering – etter et politisk halvår preget av habilitetsskandaler og avsløringer.

Kontrollkomiteen på Stortinget holder nå på med en større gjennomgang av habilitetssaker.

VG har bedt om oversikt over hvilke habilitetskonflikter som kan bli utfordrende for de nye statsrådene – og hvilke bindinger de har meldt ifra om til departementet.

iTromsø har tidligere omtalt at Myrseth jobbet med egen habilitet før hun tiltrådte som fiskeriminister.

FISKERIMINISTER: Cecilie Myrseth er regjeringens nye fiskeriminister. Hun har to vennskap som hun må være obs på i behandling av politiske saker. Foto: Frode Hansen / VG

To personer

Kun Fiskeriminister Cecilie Myrseth har meldt ifra om at hun anser seg som inhabil overfor to personer.

Inhabilitet i seg selv er ikke noe galt – det betyr kun at man har venner eller nærstående personer, som kan bli påvirket av beslutningene man fatter. For å unngå at man selv eller personer nært en selv skal få fortrinn av makten man forvalter på vegne av fellesskapet, skal da noen andre fatte beslutninger i de aktuelle sakene.

De to personene Myrseth har trukket fram på spørsmål om hvem det kan oppstå habilitetskonflikter rundt er:

Anne Marit Bjørnflaten og Renate Larsen.

Bjørnflaten er statssekretær i samferdselsdepartementet, men også sammen med Larsen eier av Oceanfood, et selskap som driver med dyrking og foredling av tare i Tromsø-regionen.

Renate Larsen er tidligere direktør for Sjømatrådet, og har i dag en rekke styreverv i sjømatnæringen. Deriblant som styreleder i torskeoppdretteren Norcod og styremedlem i oppdrettsgiganten Mowi – tidligere kjent som Marine Harvest.

– Jeg er opptatt av å ha orden i sysakene, og å være åpen, derfor er det naturlig å nevne at jeg har to nære venninner som har roller innen hav og fiskeri. Sånn at det er kjent hvis det dukker opp en sak på mitt bord, hvor de har interesser, sier fiskeriministeren.

Samme venninnegjeng

De tre kvinnene er med i samme venninnegjeng, hvor også tidligere kulturminister Anette Trettebergstuen er med. Vennskapet mellom Trettebergstuen og Larsen var sentralt da hun mistet jobben som kulturminister i sommer – etter Trettebergstuen nevnte Larsen som kandidat til et styreverv i Den Norske Opera & Ballett.

I sitt svar til kontrollkomiteen om habilitetssaker skrev Trettebergstuen forrige uke at hun nå er i tvil på om hun er inhabil overfor Larsen – selv om de er med i samme venninnegjeng.

«Larsen og jeg er i en felles damegjeng som de siste 5 årene har møttes et par ganger i året, har vært på ferie i Frankrike sammen og deltar i en chatgruppe med sporadisk aktivitet.

Jeg har selv ansett meg selv som habil knyttet til Larsen, da jeg ikke anser vennskapet for nært nok, og vi omgås i en kontekst med andre.

I min oppfatning av habilitet har jeg tenkt at det heller ikke skal være til åpenbar ulempe at man har kjennskap til hverandre og at terskelen for å erklære seg inhabil ikke må bli for lav.», skrev Trettebergstuen.

VENNEGJENG: «Gjengen, slår til igjen og møtes. Nå uten badehette, men til rock, øl og sjømat på Bukta!», skrev Trettebergstuen under også bildet, tatt sommeren 2019. Foto: Skjermdump fra Facebook

Trettebergstuen: De er nærere

I brevet skrev hun at hun fremdeles er usikker på om hun burde regnes som inhabil:

«Jeg er fortsatt selv i tvil om jeg er inhabil, altså om jeg har den tilstrekkelige nærhet overfor henne slik habilitetsreglene forutsetter.», skriver Trettebergstuen.

– Hvorfor har dere ulike vurderinger av habilitet i samme venninnegjeng?

– Det har jeg ingen kommentar til. Jeg gjør vurdering av min habilitet, og mine vennskap, ikke andre sine, svarer Myrseth

– Hva tenker du om at Trettebergstuen nå sier at hun er usikker på om at hun var inhabil?

– Jeg har ingen kommentar til hennes vurderinger. Selv om man har sittet i en badestamp, betyr det ikke at man har samme relasjon til hverandre, fordi man er i samme vennegjeng, sier fiskeriministeren.

Anette Trettebergstuen viser til at hun vil svare om habilitetssakene i den planlagte høringen i kontrollkomiteen, men gir en kort kommentar til Myrseths vurdering habiliteten overfor Larsen, som skiller seg fra hennes vurdering:

– Jeg er enig i den vurderingen, men de har et mye nærmere daglig vennskap enn det vi har, sier hun til VG.

– Innført felles føringer

Støres stabssjef Kristine Kallset (Ap) vil ikke uttale seg om detaljene i samtalene med de nye statsrådene om habilitet.

Kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor (SMK) skriver i en e-post at habilitetssakene har vist at det er behov for å styrke og tydeliggjøre retningslinjer og rutiner.

Hun sier partiene har samtaler med aktuelle kandidater før tiltredelse, i tillegg til at departementsrådene har samtaler med de nye statstrådene når de tiltrer, og at de får opplæring både på SMK og i eget departement.

– Slik departementenes svar til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité viser, har opplæringen og samtalene blitt gjort litt ulikt i de forskjellige departementene. Vi har derfor innført felles føringer for disse samtalene for å sikre at opplæringen blir likere og holder høyere kvalitet. Det er naturlig at vi fortsetter å videreutvikle våre rutiner og retningslinjer fremover.

– Ikke meldt inn

Kommunikasjonssjef Jon Berg i Klima- og miljødepartementet opplyser at den nye klima- og miljøministeren, Andreas Bjelland Eriksen (Ap), ikke har noen bindinger på fagfeltet han har ansvar for.

– Statsråden har ikke meldt inn noen habilitetskonflikter som har gjort det nødvendig nå å be om settestatsråd på hans fagområder, sier Berg til VG.

Samtidig understreker Berg at habilitet skal vurderes fra sak til sak.

Likelydende svar har det også kommet fra departementene til den nye kunnskapsministeren Kari Nessa Nordtun (Ap), digitaliseringsminister Karianne Tung (Ap) og den nye kommunalministeren Erling Sande (Sp).