NCC Industry AS søkte i vinter om etablering av mobil asfaltfabrikk på den nedlagte marinebasen Olavsvern for inntil to år. Det førte til kraftige reaksjoner fra Innlandet utviklingslag og dem som blir naboer til fabrikken og asfaltutkjøringen. Det kom inn nesten 40 merknader til planene.

Ikke overrasket

– Vi påklager vedtaket til Fylkesmannen i Troms og ber om at vedtaket gis oppsettende virkning inntil klagen er ferdigbehandlet. Hvis det ikke gis oppsettende virkning, klager vi også det inn for Fylkesmannen, sier nestleder Øystein Sandøy Larsen i Innlandet utviklingslag til iTromsø.

Les også: Tromsø kommune sier ja til kontroversiell asfaltfabrikk

I kommunens vedtak som er signert byggesakssjef Laila Falck gjelder tillatelsen til asfaltverk ut 2017, og forlengelse må skje etter ny søknad. I en ny søknad om forlengelse må det fremkomme at arbeid med privat forslag til regulering er igangsatt, heter det i vedtaket.

– Vi er ikke overrasket over vedtaket, men over beslutningsgrunnlaget, som er veldig tynt og inneholder faktafeil. Faktum er at området er uregulert og det er snakk om en betydelig etablering, sier Larsen.

foto
ASFALTFABRIKK: NCC Industry søkte i vinter om å etablere seg i Tromsø.

«Fri etablering»

I klagen til Fylkesmannen viser utviklingslaget til

• at etableringen av asfaltverk må ses i sammenheng med den øvrige virksomheten på Olavsvern,

• store ulemper for omgivelsene

• at veien til Ramfjordnes har ikke den tekniske tilstand som krever for å tåle trafikkbelastningen som følge av asfaltverket.

– Siden 2013 har det foregått «fri etablering», uten at nærmiljøet får innblikk i hva som skjer, og uten at det gis noen planmessige føringer fra kommunens side på hva området kan brukes til, skriver de i klagen.

Les også: Må måle bæreevne på småveier før etablering av asfaltfabrikk

Avkjørsler som møteplass

I klagen lister de opp alt som allerede skjer på Olavsvern, fra offshorevirksomhet, lagring av bobiler og campingvogner, bilverksted, uttak av steinmasser til hybelutleie, pendlerhotell, kontorutleie, kranlagring og salg av bunker til båter. Innlandet utviklingslag mener det skulle vært utarbeidet og behandlet en reguleringsplan, hvor asfaltverket ble sett i sammenheng med all annen aktivitet på Olavsvern.

Utviklingslaget fryktet tungtrafikken asfaltverket vil medføre i tillegg til all annen transport til og fra Olavsvern.

– Allerede i dag benytter tungtrafikken de private avkjørslene som møteplasser, da veien ikke er bred nok til at to lastebiler kan møtes. Dette må med i ulempevurderingen, heter det i klagen.

Les også: Tom Clancy-roman harselerer med salget av Olavsvern