Regjeringen har tidligere vedtatt å flytte de ni Bell-helikoptrene som er stasjonert på Bardufoss ned til Rygge i løpet av 2019–2020. Dette ble begrunnet med at beredskapstroppen i sør måtte styrkes. Flyttingen av helikoptrene kan likevel skape store problemer i Nord-Norge.

– Det er for oss veldig problematisk at de har bestemt seg for å flytte helikoptrene. Basen på Bardufoss er viktig, og at den blir borte bekymrer meg, sier Sæverud.

Håper på løsning

Han håper at de vil finne en løsning som unngår at man i Nord-Norge blir sårbar.

– Jeg skrev sammen med fylkesmannen et brev til departementet hvor vi ga uttrykk for våre bekymringer om at Bell-helikoptrene forsvinner. Svaret vi fikk var at de må utrede behovet for sivilhelikopter i Troms før de kan flytte helikoptrene. Det er mulig de har en plan, jeg håper bare de finner en løsning før helikoptrene blir flyttet, sier han.

Lange distanser

Sæverud mener det er liten tvil om at beredskapsnivået ikke vil være godt nok dersom en erstatter ikke kommer på plass.

– Det finnes nok ikke noe sted i Europa hvor det er lengre mellom redningshelikoptrene enn i Nord-Norge, mener politimesteren.

En løsning på problemet kan blant annet være en helt ny helikopterbase.

– Det har vært diskutert en helikopterbase mellom Bodø i Nordland og Banak i Finnmark, noe som vil si at basen ville vært i Troms et sted. Det ville gitt oss en særdeles skarp ressurs, som også ville hatt enorm betydning når det gjelder redning.

Få politibåter

I tillegg har det nylig vært tatt opp i media flere forskjellige problemstillinger knyttet til få tilgjengelige politibåter i Norge. I en omfattende gjennomgang har NRK gått igjennom tall på antall politibåter som er klar til bruk, og tallene kan virke skremmende. Finnmark har null politibåter tilgjengelig, mens Troms ikke er så mye bedre – med bare én politibåt. Politimester Sæverud mener det blir for snevert å kun se på politibåter for å gjøre en god nok vurdering.

– Det blir for enkelt å vurdere politibåtene isolert sett, det hele må settes i sammenheng. Vi må heller snakke om transportkapasitet som en helhet, sier Sæverud.

Med det mener han at politiet skal være godt nok rustet til å løse oppdrag uansett hva de inneholder, om det er på havet, på land eller i luften.

– Beredskapsarbeid er litt sånn at man aldri blir helt ferdig. Ting utvikler seg, folk byttes ut, kompetansekrav endres og trusselbilder forandres. Man må planlegge og være klar for ulike typer scenarioer.

Noen steder mer utsatt

Selv om politidistriktet bare har én tilgjengelig båt, mener Sæverud at man er godt nok rustet også på havet.

– Vi har et tett samarbeid med både brannvesenet og kystvakta som har flere båter, sier han.

Noen områder i fylket er likevel mer utsatt enn andre.

– Troms fylke er stort, og det vil naturligvis være områder vi vil bruke lengre tid å komme til enn andre, påpeker han, og fortsetter:

– Jeg pleier å si at man kan være ferdigbanket på Karl Johan før en politimann rekker å komme til. Ting skjer veldig fort.