- Politikerne kan ikke ha skjønt hva de vedtok. De kan ikke ha vært klare over at dette er et av de mest brukte Marka-områdene på hele Tromsøya, sier Veronica Isaksen, daglig leder i Tromsø Ryttersportklubb.

Langt fra «lite brukt»

Hun reagerte med vantro på vedtaket i onsdagens kommunestyremøte da politikerne sa ja til bygging av boliger og næringseiendommer på 290 mål av Sandneseiendommen mellom Hamna og Mortensnes.

Argumentet for å tillate bygging var at «området er lite brukt» - et argument hun mener ikke har rot i virkeligheten.

- Jeg skjønner ikke hvordan de kan si det. Det stemmer absolutt ikke, det er sinnssykt mange som ferdes her i området hver dag, sier hun.

Ridestier

Ikke minst er det som sagt hyppig brukt av rideskolen.

- Vi bruker dette området hver dag og vi har virksomhet her på rideskolen fra åtte om morgenen til åtte om kvelden. Ridestiene inne på Sandneseiendommen er livsviktige for oss, sier hun.

Klubben har en kort ridesti på sitt eget område på nedsiden av Ringveien, men det er langt fra nok til de cirka 500 medlemmene og de 84 hestene.

- Det er cirka ti opparbeidede stier på oversiden av Ringveien som brukes av oss som nå risikerer å forsvinne dersom det blir utbygging, sier Isaksen.

Inviterer til ridetur

Hun mener at politikerne i kommunestyret ikke har fått god nok informasjon om rideskolens virksomhet i området og at utbyggingsvedtaket er fattet på feil grunnlag.

- Vi oppfordrer politikerne til å komme hit og ta en ridetur sammen med oss i området så får de se hva det hele dreier seg om, sier Isaksen.

Syklister og turgåere

Hun sier videre at det ikke bare er ryttere som bruker de etablerte stiene i området.

- Det er også et populært treningsområde for syklister som bruker stiene til terrengsykling. I tillegg er det et meget populært utfartsområde for folk flest - så påstanden om at området er lite brukt stemmer overhodet ikke, sier Isaksen.

foto
STIER: I området mellom Ringveien og Skihytte er det flust med ridestier som også brukes av syklister, forteller Verconica Isaksen. Foto: Christer Pedersen
foto
515 MEDLEMMER: Rideklubben i Hamna har 515 medlemmer og 84 hester., forteller Veronica Isaksen - her sammen med Spot. Foto: Christer Pedersen Foto: Christer Pedersen
foto
POPULÆRT: Området er også hyppig brukt av syklister og andre turgåere. Foto: Christer Pedersen
foto
MANGE STIER: Gjennom det aktuelle utbyggingsområdet går det en rekke stier. Foto: Christer Pedersen