Morskogen regerer etter Bjørn Gunnar Jørgensen (Frp) ble byttet ut med byråd for utdanning, Brage Larsen Sollund som styreleder for Tromsprodukt.

Morskogen har sendt et skriftlig spørsmål til byrådsleder Kristin Røymo hvor han stiller seg kritisk til byrådets vurderinger.

– Jeg har bedt byrådslederen om å få oversendt den juridiske vurderingen som byrådet har gjort før de pekte ut en sittende byråd til å bli ny styreleder i et kommunalt selskap. Jeg er spent på hvordan de skal håndtere habilitetsutfordringene som vil oppstå.

Svekker selskapene

Sollund vil ikke tiltre som styreleder før 1. juli, når han går av som byråd.

– Det som er ullent med dette er at byrådet svekker styrken i selskapet ved å velge en styreleder som ikke kan fungere før om fire måneder. Det er sikkert en dyktig nestleder i Tromsprodukt-styret som leder styret fram til Sollund går av som byråd, men byrådet er åpenbart er desperat etter å fylle opp kommunale selskap med sine egne folk, sier Morskogen.

Manglende regelverk

Morskogen forteller at fylkeskommunen har et eksplisitt regelverk for å unngå at slike situasjoner oppstår, hvor sittende fylkesråder ikke kan sitter i styrer hvor fylkeskommunen representeres.

– Burde man ha et slikt regelverk i kommunen og?

– I utgangspunktet burde et sånt regelverk være unødvendig. Det er så innlysende at en sittende byråd ikke burde ha parallelle verv hvor man kan risikere å havne i dobbeltroller, og det kan dem i aller høyeste grad i slike situasjoner, sier han.

Mener byrådslederen tar feil

– Kristin Røymo skriver i sitt svar på spørsmålet ditt at Brage Larsen Sollund ikke er valgt før 1. juli?

– Det er helt feilaktig. Han ble valgt på generalforsamlingen, selv om han ikke tiltrer før 1. juli. Da har man en interesse på vegne av selskapet. Jeg skal ikke si de har rotet det til, men jeg ser fram til å lese en vurdering hvor det kommer fram at dette er en akseptabel måte gjøre ting på, sier Morskogen.

Byrådsleder Kristin Røymo har ikke besvart iTromsøs henvendelser om denne saken siden onsdag.

foto
Byråd: Brage Larsen Sollund. Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø