Dagen før Tenk Tromsø og det endelige bompengeforslaget skal behandles i kommunestyret, trekker Høyre seg fra forhandlingene med de andre partiene.

– Vi har hatt forhandlinger med de andre partiene siden forrige uke om porteføljen til Tenk Tromsø. Vi har ikke fått gjennomslag for Kvaløya-forbindelse via Håkøya i første periode, altså 2019 til 2023, sier Erlend Svardal Bøe, gruppeleder i Høyre.

– Trist

– Både vi og Arbeiderpartiet gikk til valg på en forbindelse via Håkøya. For oss er det ikke aktuelt å bryte det valgløftet, sier Bøe.

– Det er trist at man ikke kom til en enighet, men Høyre må vurdere hva vi kan gå med på, og vi skal representer innbyggerne i kommunen.

Bompengeforliket skal lede til en bymiljøavtale med staten som vil kunne føre til delvis statlig finansiering av flere store veiprosjekter i Tromsø.

Positiv til bompenger

Partiet er likevel for å innføre bompenger i Tromsø.

– Vi er for en brukerbetaling for å løse samferdselsutfordringer i kommunen. Og vi har allerede fått mye gjennomslag i forhandlingene, vi er for veldig mange av prosjektene som de andre partiene kommer til å legge fram. Men for oss handler dette om hva vi i Høyre kaller for «helheten», og som mangler i forslaget som legges fram for kommunestyret, sier Bøe.

LES OGSÅ: Dette skal bompengene finansiere (for abonnenter)

Partiet kommer til å legge fram sitt eget helhetlige forslag for Tenk Tromsø under onsdagens kommunestyremøte.

– I administrasjonens forslag er Kvaløyforbindelsen lagt inn via Selnes i siste fase. Da må man vente til 2034 før vi får noe Kvaløyforbindelse. Det er det vanskelig for oss å bli med på. Vi vil ikke ha bompenger for enhver pris.

Bøe håper likevel at kommunen kan få på plass en avtale.

– Vi skal ikke stikke kjepper i hjulene for forhandlingene med staten, og vi er enda enig med flere av momentene i avtalen, sier Bøe.

– Kan dette bli en ny omkamp-runde om trasévalg som kan føre til at det ikke bli noe prosjekt?

– Dette er ikke noen omkamp. Vi har hele tiden stått på Håkøy-alternativet. I bompengeforliket fra februar kom det tydelig fram at innholdet i avtalen skulle fremlegges for politisk behandling.

– Hvis Høyre får makt i Tromsø etter valget i 2019, vil dere ta en omkamp på kommunestyrevedtaket som trolig kommer i morgen om Kvaløyforbindelse med Selnes-alternativet?

– Hvis vi går til valg på det, noe vi trolig vil gjøre, så er det noe vi vil arbeide for. Høyre vil jobbe for å få gjennomført Høyres politikk. Vi må tørre å utfordre de forutsetningene vi som politikere setter for oss selv.