Fredag reiser en studentgruppe fra UiT til Virginia, USA for å teste rakettutstyr de har konstruert til et rakettprosjekt i samarbeid med blant andre den amerikanske romorganisasjonen NASA.

– Dette er et enestående samarbeidsprosjekt, og studentene er veldig spente på å se instrumentet i aksjon, forteller Åshild Fredriksen, professor i fysikk og teknologi ved UiT, og koordinator for arbeidet i Tromsø og Narvik.

Nasa-prosjekt

Prosjektet Grand Challenge Initiative – Cusp skal etter planen sende opp totalt elleve forskningsraketter over Svalbard. Rakettene skal gjøre ulike målinger mens de flyr gjennom atmosfæren. Hensikten er å lære mer om solstormer omkring polene.

En av de elleve rakettene har fått navnet G-Chaser og skal brukes spesifikt til studentsamarbeid.

Skal måle støv

En rekke universiteter har blitt invitert til å delta med egne studentkonstruerte instrumenter til raketten. Instrumentet UiT-studentene har konstruert er en støvprobe, som skal måle støv og partikler (aerosoler) i mesosfæren, 50–85 km over jordens overflate.

Hensikten med disse målingene er å finne ut hvor store mengder materiale som blir tilført jorda fra meteoritter som fordamper i jordatmosfæren.

– Tidligere målinger av aerosoler i mesosfæren har vært gjort på sommeren, mens vi denne gang skal gjøre målinger på vinteren, da partiklene er betydelig mindre, og vanskeligere å fange opp, sier Fredriksen, som opplyser at dette aldri før har blitt tilstrekkelig målt.

foto
Den ferdige støvproben: Sveinung Olsen viser fram det ferdige instrumentet.

Studentgrupper

Teamet er delt inn i to grupper på fem studenter fra Narvik og fire fra Tromsø som jobber sammen om konstruksjonen av Aerosol-detektoren.

Mens gruppen fra Tromsø har jobbet med de fysiske beregningene og fremstillingen av selve instrumentet, har gruppen fra Narvik jobbet med elektronikk og styring av utstyret.

– Det har vært mye arbeid involvert i dette prosjektet så langt, alt fra beregninger, simuleringer, elektroniske kretser og i selve konstruksjonen av instrumentet. Alle som har vært med har jobbet veldig godt på prosjektet, og NASA har strenge kriterier for instrumentene som skal brukes på raketten.

Videreutvikling fra tidligere

Støvproben er en videreutvikling av tidligere instrumenter, og har blitt utformet og konstruert av studentene med god hjelp av ingeniører og veiledere fra Institutt for fysikk og teknologi ved UiT.

Så langt har instrumentet kommet seg gjennom nåløyet for å bli inkludert på romraketten G-Chaser. Av gruppen på ni studenter skal Henriette Trollvik, Rikke Hedelund Hansen, Tinna Lif Gunnarsdottir, Markus Floer og Erlend Restad reise til NASAs Wallops Flight Facility for å teste instrumentet, sammen med senioringeniør Sveinung Olsen, stipendiat Tarjei Antonsen og Åshild Fredriksen.

Der vil de møte andre studentgrupper fra hele verden som også har jobbet med egne instrumenter til raketten.

foto
Gruppa fra Narvik (fra venstre): Førstelektor Arne Bjørk med studentene James Alexander Cowie, Vetle Tronstad, Erlend Restad, Christer Nordby og Christoffer Boothby.

Nordnorsk romforskning

Norge har forsket på atmosfæren i lang tid og har sendt opp forskningsraketter fra Andøya for å studere ionosfæren siden 1962. Andøya Space Center ble etablert i 1997, og herfra skal raketten etter planen sendes opp i januar 2019.

–Romforskning vil fortsette å være viktig i fremtiden, og dette prosjektet er et viktig ledd i å både bevare og videreutvikle den kompetansen vi har her i Nord-Norge, samt utdanne fremtidige forskere og ingeniører, forteller Fredriksen.