Første søndag i september ble verdens overdosedag markert i Tromsø. Årlig dør i snitt 260 mennesker i Norge som følge av overdose.

Denne uken skal Sosialmedisinsk senter i Tromsø (SMS) ha fokus på dreie bruken av heroin over fra injisering med sprøyter til røyking.

– Hele 90 prosent av heroinbruk i Norge antar man skjer med sprøyte, og kun 10 prosent med røyking. Sammenlignet med andre europeiske land er vi her en av verstingene, sier Hans-Peter Johnsen hos SMS.

Farlig sprøytebruk

Eksempelvis i Nederland, er tallene nesten stikk motsatte: der rapportens det at kun ni prosent av heroinbrukerne injiserer.

– Vi ønsker å få flere brukere til å røyke fremfor å bruke sprøyter. Da unngår brukerne ødelagte blodårer, smitte av ulike sykdommer, betennelser, sår, og høy risiko for blodpropp, sier Johnsen.

Tiltaket er på initiativ fra SMS selv, etter modell fra flere kommunale prosjekter i andre store norske byer. Den såkalte ”switch”-kampanjen følger også anbefalingene fra den nasjonale overdosestrategien 2014–2017.

Der heter det at ”Narkotikabruk er generelt en av de viktigste dødsårsakene blant unge mennesker i Europa, både direkte gjennom overdoser og indirekte gjennom narkotikarelaterte sykdommer, ulykker, vold og selvmord.” og ”En overgang til heroinrøyking er på lengre sikt det mest effektive for å få ned antallet overdosedødsfall.”

I Norge er én tredjedel av overdosedødsfallene knyttet til bruk av opioider, som heroin.

Helsefordel

Det som vil skje denne uken i Tromsø er at én sykepleier hver dag vil være til stede kun for klientkontakt relatert til kampanjen og dens målsetting om å få færre heroinbrukere til å benytte sprøyter.

Torsdag og fredag kommer Arild Knutsen og Torstein Bjordal fra Foreningen for human narkotikapolitikk fra Oslo for å informere om røyking versus injisering ved bruk av heroin. Dette i samarbeid med brukerorganisasjonen MARBORG.

– Poenget med dette er å informere om de helsemessige fordelene ved røyking. Brukerne selv er negative, men det kan ha med at de ikke har prøvd annet enn sprøyter å gjøre, sier Johnsen.

Røykepapir

Hos SMS har de delt ut sprøyter i mange år. I 2013 delte helsetjenesten ved SMS ut 113.000 engangssprøyter til injiserende rusmiddelbrukere.

Legger man til tallene fra apotek som selger engangssprøyter, antar SMS at rundt 230.000 engangssprøyter kan knyttes direkte til narkotikabruk i Tromsø.

– Vi er i kontakt med mellom 200 og 300 personer i forbindelse med sprøyteutdelingen. Men mange skjuler sitt misbruk, eller har ikke blitt så syke at de har tatt kontakt med sos, og får dette for eksempel gjennom apotekene, sier Johnsen.

Målet med kampanjen er å komme i gang med utdelingen av røykepapir. Dette selges ikke i Norge, men importeres fra England.

Et A5-stort folieark uten giftige belegg er det som skal til.

– Nå håper vi å få en god dialog med brukerne. Vi forventer ikke at alle skal legge fra seg sprøyta. Men dersom det gjør at de av og til velger å røyke i stedet for å injisere, kan det bidra til å bedre deres helse.

foto
MANGE: Bare på Sosialmedisinsk senter i Tromsø er de i kontakt med 200–300 injiserende rusmisbrukere. Mørketallene er større. Foto: RONALD JOHANSEN