Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse 2014 avdekker at narkotikabruk ved UiT – Norges arktiske universitet eksisterer. Dette gjelder spesielt ved fakultetene for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) og kunstfakultetet.

Hasj mest utbredt

8,6 prosent av studentene ved kunstfakultetet svarer at de har brukt hasj minst fem ganger det siste halvåret, og 5,5 prosent har brukt beroligende midler.

Ved BFE-fakultetet svarer 6,9 prosent at de har brukt hasj, og 0,8 prosent har svart at de har brukt både LSD, amfetamin og ecstasy. Ved HSL-fakultetet svarer 0,5 prosent at de har brukt syntetiske cannabinoider, eller ”spice” i tillegg til hasj.

Bekymret

Dette uroer Daniel Hermansen, leder for studentparlamentet.

– Jeg er spesielt bekymret for kunststudentene, hvis disse tallene stemmer. Både hasj og beroligende midler ser ut til å være utbredt. Det finnes jo en stereotype om at kreative mennesker ofte bruker narkotika, og det er uheldig at denne statistikken underbygger den stereotypen, mener Hermansen.

At BFE-fakultetet også skiller seg ut, skjønner han ikke. Han mener forklaringen kan være at det er en overvekt av mannlige studenter der.

Undersøkelsen viser nemlig at det er flest menn ved universitetet som har brukt narkotika.

– Vi har jo fått bekreftet at folk tar noe til tider, men man hører ofte ikke om hvem eller hva som er tatt. Vi tar lang avstand fra bruk av narkotika, uansett hvilket stoff det er snakk om, påpeker lederen for studentparlamentet.

Han forteller at dersom det finnes et miljø for narkotikabruk på universitetet, må dette ryddes opp i.

Overrasket

Marte Lyngra er student ved BFE-fakultetet på sitt tredje år. Hun forteller at hun ble overrasket over tallene.

– Jeg har ikke hørt om dette, men jeg tror at de som bruker narkotika ikke snakker åpent om det. Det er jo en del festing, og det kan jo kanskje ha en sammenheng med det, sier Lyngra.

– For mye

Hans Petter Kvaal, direktør i Studentsamskipnaden, mener tallene er foruroligende.

– Hver enkelt som bruker er for mye. Når man ser på forskjellene mellom fakultetene er det store tall. Vi må se på hva vi kan gjøre med dette, forteller Kvaal.

Han tror ikke at narkotika er mer utbredt blant studentene enn ellers i befolkningen.

– Vi vet jo at det finnes narkotika i Tromsø som i alle andre byer, men vi ser ikke at det er et narkotikaproblem på universitetet. Når det gjelder de enkelte fakultetene er det viktig at de kan se på dette sammen med oss, mener Kvaal.

foto
overrasket: Student Marte Lyngra studerer ved BFE-fakultetet og er overrasket over narkotallene. Foto: Håkon Steinmo