Som kjent, ble regjeringspartiene og KrF og Venstre enige om inndelingen i Nord-Norge. De vil at Nord-Norge skal bestå av to regioner. Finnmark og Troms som en region og Nordland som en region.

Hva den nye regionen skal hete er ikke et spørsmål som man bør ta lett på, sier Guldbrand Alhaug, professor i nordisk språkvitenskap.

- Veldig mye vedrørende identitet er knyttet til et navn, så spørsmålet er absolutt viktig, sier han.

Selv mener han at det meste peker på ett spesielt navnealternativ.

Finnmark mest naturlig

- For meg virker Finnmark å være mest naturlig. Det er et navn som er historisk forankret - hele området har hett Finnmark i historisk tid, sier han.

Dessuten så bør man kanskje trå varsomt i sammenslåingsprosessen.

- Ettersom Tromsø vil være så dominerende i den nye regionen kanskje man skal være raus og hente navnet fra den delen av den nye regionen som er minst, sier han.

Forslag som "Nord-Hålogaland" eller "Hålogaland" har han ikke så stor sans for.

Troms svært begrenset

- Det vil etter mitt skjønn være en kunstig oppdeling, Hålogaland omfatter også Nordland, sier han.

Rent språklig er også Finnmark å foretrekke, sier han videre.

- Navnet Troms er eldgammelt norsk. Navnet betyr kanskje "strøm", og det tyske ordet "strohm" har samme opphav og betydning. Det beskriver egentlig bare sundet mellom Tromsøya og fastlandet. Det er kun en bitteliten del av et veldig stort område, sier han.

Middelaldersk forankring

Stedsnavsnansvarlig for Nord-Norge i Kartverket, Aud Kirsti Pedersen, er inne på samme linje som Alhaug.

- Finnmark er det historisk sett godt forankret. Allerede i "Islendingasagaen" nevnes "Finnmorken" som navn på området helt ned til Salangen, sier hun.

Dagens administrative enheter - Troms og Finnmark fylker - ble ikke etablert før på 1900-tallet, og har ikke samme historiske hevd som Finnmark.

For en ny region kan man ikke bruke lov om stedsnavn, men grunntanken i loven er at man ikke kan bytte ut et navn som finnes fra før (les Finnmark) med et navn som ikke har tilknytning til et område.

Heftig debatt

- Dersom et navn har "historisitet" i et område kan man altså ikke gi det et nytt sånn uten videre, sier Pedersen.

Etter nyheten ble offentliggjort, har debatten rast i kommentarfeltene; hva skal den nye regionen hete? Alt fra Tromsfinn til Nord-Norge er blitt foreslått, men hva mener du er det riktige navnet for regionen?

Øverst i saken kan du avgi din stemme!

foto
FINNMARK: Professor Gulbrand Alhaug mener at det mest naturlige navnet for den nye nordnorske regionen er Finnmark. Foto: John Kristian Dalseth