BBV har 170 ansatte og har i 2016 en forventet omsetning på om lag 800 millioner svenske kroner.

– Vi har hatt et strategisk mål om å gå inn i det svenske byggemarkedet. Byggbolaget passer godt inn i vårt konsern og vår måte å drive entreprenørvirksomhet på, sier administrerende direktør Hans Kristian Seterlund i Consto AS i en pressemelding.

Boligbygging

Lasse Vikström og Jonas Jønsson, som står bak salget, fortsetter i selskapet.

- Boligbygging utgjør størstedelen av ordrereserven, men selskapet utfører også alle typer nærings- og industribygg, heter det i pressemeldingen.

Lokalkunnskap

Administrerende direktør Seterlund setter pris på den lokalkunnskapen og nettverkene som allerede er på plass i selskapet.

– Jeg har ingen tro på at vi nordmenn kan den svenske entreprenørmarkedet bedre enn svenskene selv. Språk er nok ganske likt, men kultur, struktur og markedsmekanismer er helt forskjellig fra hva vi er vant med. For oss er ambisjonen å utvikle bærekraftig og lønnsom virksomhet i Sverige gjennom svensk ledelse og med svenske ansatte. Der vi ser synergier over landegrensen er først og fremst på innkjøp, samt kompetanse- og leverandørutvikling, her er det mye å hente, sier Seterlund i pressemeldingen.