Seansen ble innledet av byrådsleder Kristin Røymo (Ap). Hun startet sitt innlegg med å vise cirka to minutter av en arkitektvideo fra modellen av Tromsø-badet der man fikk se idylliske badescener fra innsiden av bygget.

Risikerte milliontap

Røymo sa at dette er den største saken som kommunestyret vil behandle i løpet av perioden – ikke minst økonomisk.

Hun sa at kommunen var i den situasjonen at man risikerte å tape tre millioner kroner i måneden på grunn av forsinkelser i prosessen.

- Vi har heldigvis klart å få til en avtale med entreprenørene om å forskyve kontraktskrivingen med dem til etter 27. april, for da går høringsfristen ut for områdereguleringsplanen, sier Røymo.

Hun tror at de uklarheter som er knyttet til områdereguleringsplanen etter alle solemerker vil være mulig å rydde av veien.

- Jeg tror at vi skal klare å sikre en fremdrift som gjør at vi ikke taper mer penger enn nødvendig - gitt den situasjonen kommunen er i.

Hun fikk støtte fra Høyres tidligere byrådsleder Øyvind Hilmarsen.

- Vi kan faktisk bygge allerede med dagens områdereguleringsplan. Området er regulert til idrettsformål, og vi kan bygge med bare en byggemelding, sa han.

Mye kritikk

De siste ukene har debatten om hvorvidt kommunen skal bruke nesten 700 millioner kroner på et bade-, svømme- og klatreanlegg på Templarheimen rast i byen.

Ikke minst har skimiljøet vært svært kritisk til at store deler av skiskytterstadion på Templarheimen skal brukes til badet – uten at en alternativ plassering av skistadion er ferdig.

Arbeiderpartiets gruppeleder Jarle Heitmann mente på sin side at utbyggingen på Templarheimen var til glede for hele idrettsbevegelsen og at det ikke finnes andre alternativer til plassering.

- Det er ikke realistisk å få bygget et Tromsø-bad noen andre steder enn på Templarheimen. Vi har ikke mulighet til å til et bad eksempelvis i sentrum med tanke på den økonomiske situasjonen kommunen er i, sa han.

Det er også et økonomisk aspekt som ble pekt på fra flere hold. Det er tildelt 70 millioner kroner i såkalte RDA-midler, tippemidler på 55 millioner kroner, momsrefusjon på 130 millioner kroner og diverse annen støtte på cirka tre millioner kroner.

Det kommunale lånebehovet er på litt i overkant av 390 millioner kroner.

Ville utsette behandlingen

Det ble fremmet flere forslag om å utsette behandlingen av badelandsaken. Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne ønsket blant annet å vente med beslutningen.

- Dette er en nødvendig omkamp som vi må ta. Det er en investering som vil båndlegge kommunens budsjett i mange år fremover. Det er dessuten en prosess som har vært preget av lukkethet, sa Sps Sandra Borch.

Hun mente at Tromsø-badet bør flyttes fra Templarheimen til en lokalisering der man kan nyttegjøre seg nærhet til havet, reiselivsbedrifter og kollektivløsninger.

Dette fikk både Venstres Jonas Stein og Høyres Øyvind Hilmarsen til å reagere.

- Hvordan kan du si at det har vært en lukket prosess? Det er femte gang vi behandler dette i kommunestyret siden 2012, dundret Hilmarsen.

Stein mente at Borch ikke hadde skjønt at en flytting av badelandet ville medføre en ekstra kostnad på kanskje så mye som 300 millioner kroner på grunn av at kommunen mangler alternative tomter – og at man derfor er nødt til å kjøpe tomt.

32 mot 11 stemmer

Byråd for idrett, Arbeiderpartiets Brage Larsen Sollund, sa at det ikke kun var et økonomisk spørsmål – selv om det er vel så viktig. Ifølge ham er det dagens bassengsituasjon i kommunen som har overbevist ham om at Tromsøbadet må bygges.

- Om vi skal oppgradere dagens basseng til nødvendig standard, vil bare det koste mellom 300 og 500 millioner kroner, sa han.

Rødts Bjørn Johansen pekte også på nødvendigheten av svømmeundervisning – og la egne erfaringer til grunn.

- I mitt arbeid som lege har jeg behandlet barn som har druknet på grunn av at de ikke har lært seg å svømme. Det er forferdelig, forferdelig trist. Svømmeundervisningen i Norge er i krise, sa han.

Høyres gruppeleder Erlend Svardal Bøe brukte også argumentet med manglende svømmeopplæring da han argumenterte for Templarheimen. Han mente at byens politikere må bestemme seg for hvem badet er planlagt for.

- Vi bygger ikke for turister. Vi bygger for barn og unge som skal lære seg å svømme – og vi skal bygge for gamle og funksjonshemmede som skal få treningsfasiliteter. Det må vi ha klart for oss, sa han.

Vedtaket om å sette i gang prosessen med å bygge badeland på Templarheimen fikk 32 stemmer. 11 stemte imot. SV stemte for en mindre utsettelse til etter at en reguleringsplan var avklart – Frp stemte imot.

- Det føles bra

Styreleder Odd Harald Eriksen i Tromsø Idrettsråd sier til iTromsø at det er betryggende at flertallet var så stort.

- Det føles bra. Det er et trygt flertall som gjør at vi føler at vi har støtte fra kommunestyret for å få bygget et badeland på Templarheimen, sier han.

Han understreker at idrettsrådet vil jobbe hardt for at skiklubbens problemer med stadion på Templarheimen skal løses.

- Nå vil vi imidlertid få samlet viktige funksjoner i Idretts-Tromsø på en velegnet plass, sier han.

foto
VEDTAKET: Her blir Tromsø-badet vedtatt i onsdagens kommunestyremøte. Foto: Christer Pedersen
foto
TROMSØBADET: Det nye Tromsøbadet er nå formelt vedtatt bygget.