Tromsø Parkering mottar årlig bilder fra folk som irriterer seg over feilparkeringer, og har også mange bilder i arkivet fra daglige vakter. Noen av bildene er av parkeringer som er litt mer kreative enn andre.

- Disse bildene viser parkeringer som hvem som helst kan se og forstå er helt håpløse, sier fagsjef i Tromsø Parkering AS, Tore Bentzen.

Se parkeringsvaktenes egne bilder øverst i saken!

Ifølge Bentzen er dette eksempler på hvor galt det kan gjøres.

- Spesielt i sentrum har vi stort fokus på trafikksikkerhet, og da særlig i forbindelse med fotgjengere - det er mye folk i sentrum som går der, det er skoler i nærheten og det er unger som ferdes, sier Bentzen.

Han forteller at mange biler står og blokkerer fortauet, noe som tvinger fotgjengere ut i veien.

- Og der skal de ikke være. Noen tenker sikkert at om de plasserer seg helt oppå fortauet, så hindrer de ikke trafikken, men det de da gjør, er å blokkere for fotgjengere.

Og selv om ikke bildene på noen måte er representative, gjør slike situasjoner til at vaktene blir oppgitte.

- Vi blir oppgitte over tankeløsheten og hvor korttenkte bilistene er. Det skaper trafikkfarlige situasjoner. I de fleste tilfeller trekker nok folk flest på skuldrene og bannes litt for seg selv, men vi får også henvendelser og bilder tritt og ofte av folk, så mange er bevisste på det, sier Bentzen.