Det betyr at aksjonerende bryggearbeidere fremdeles får oppholde seg på Nor Lines terminal i Tromsø. Det skriver fagbladet Fri Fagbevegelse.

Ikke overrasket

Nord-Troms tingrett ga ikke Nor Lines medhold da selskapet gikk til retten for å få nedlagt besøksforbud mot havnearbeiderne som har aksjonert i forbindelse med sympatiaksjonen på Tromsø havn.

– Jeg er ikke så veldig overrasket. Det hadde jo skapt en forferdelig presedens hvis en bare kunne innføre besøksforbud for streikende arbeidere, sier Geir Ingebrigtsen, leder i Tromsø havnearbeiderforening, til LO-Aktuelt.

Retten i tvil

Ifølge Fri Fagbevegelse var retten i tvil. Tingretten mener at konflikten har ført til et dårligere arbeidsmiljø for de ansatte i Nor Lines, samt at oppførselen fra noen av de aksjonerende rammes av straffeloven. Det er derimot ikke bevist at noen av de syv havnearbeiderne hadde stått for dette.

Fagbladet skriver at retten la vekt på at det er en arbeidskonflikt. Ettersom tingretten var i tvil må hver av de to partene betale sine egne saksomkostninger.