Her er planene for 9 etasjer høy sentrumsblokk

VESTREGATA: Boligprosjektet i Vestregata 20–22 sett fra Vestregata. Illustrasjon: AT Plan og Arkitektur Foto: AT Plan og Arkitektur