Koster åtte millioner kroner ekstra

PET-SENTER: Det nye PET-senteret på UNN vil – trolig – koste ca 570 mill. kr å ferdigstille.