Kjøpte nytt fly til jubileet

NYMASKINEN: Svein Erik Ditløvsen og Kristian Bergesen – begge instruktører – er stolte over nyflyet til Tromsø Flyklubb. Det skal brukes i opplæringen av nye piloter. Alle foto: John Strandmo