Det er historisk sus over saneringen av de gamle og slitne industribyggene til Kræmer som nå er godt i gang. Kræmer har drevet næringsvirksomhet på Stakkevollveien i 78 år, og før den tid drev de med fiske og fangst med egne skuter fra det samme området.

Fra fisk til bolig

– Det er en milepæl. Dette er definitivt overgangen fra det gamle til det nye. Nå legger vi historien bak oss og har fremtiden foran oss, sier direktør Eirik Espejord i Kræmer Eiendom.

Det eldste av byggene som forsvinner i løpet av høsten, for blant annet å gjøre plass til Statens vegvesens nybygg, er fra 1938. På grunn av endret ressurstilgang, markedsforhold, offentlige krav, beliggenhet og andre faktorer, ble det mot slutten av 90-tallet gjort strategiske valg om å endre Kræmers kjernevirksomhet; fra fiskeri til handel og eiendomsutvikling.

Kræmer Brygge er navnet på prosjektet med et utbyggingsareal som på sikt kan bli på 150.000 kvadratmeter, fordelt på 80.000 kvadratmeter bolig og resten næring.

– Vi satser på mer urbane aktiviteter, som støyer mindre og er rensligere, som kontorer, forretninger og boliger.

Huset administrasjonen

Det første bygget som saneres ligger helt sør i kvartalet og sto ferdig i 1962. Det var i bruk til rundt år 2000. Nå plukkes det ned bit for bit. Gravemaskinen til Norsk Sanerings Service, som vant millionkontrakten på rivejobben, har skrellet av metallplatene på ytterveggene til et bygg som huset Kræmer-administrasjonen og fiskeproduksjonen.

– Administrasjonen til Kræmer, med ledelse, kontormedarbeidere og kantine, lå i toppetasjen. Filetproduksjonen lå i andre etasje, men fiskemottaket var i første etasje. Fiskeriproduksjonen opphørte rundt 1990.

Rivingen av de gamle Kræmer-byggene betyr at både de 36 leietakerne i hybelhuset og butikkene på Stakkevollveien må finne seg nye lokaler. Etter planen skal byggingen av nybygget til Statens vegvesen starte på nyåret, og stå ferdig i 2018.

Tas vare på

Selv om en del av Kræmer-historien nå forsvinner, håper Espejord det blir mulig å ta vare på noen av maskinene som var i bruk for å vise fremtidige generasjoner at det har vært industri på området tidligere.

– Det står en gammel sagemaskin for kutting av is og andre maskiner fra fiskeindustritiden. Vi har tenkt å ta vare på dem med tanke på eventuell senere bruk. Kanskje kan de brukes for å vise fram historien.