Derfor ble det mandag gjennomført en omfattende workshop med rundt 60 representanter for hoteller, restauranter, reiselivsoperatører, myndigheter og forskningsmiljø for å finne ut hvordan.

– De siste årene har kapasiteten innenfor reiselivet økt kraftig i Tromsø med en rekke nye overnattingssteder. Samtidig har ikke antall utenlandsturister økt – og det ønsker vi å gjøre noe med, sier reiselivssjef i Tromsø, Trond Øverås.

Vil lære av vinteren

Han peker på hvordan reiselivsbedriftene som har fokus på vinteren har klart å gjøre Tromsø til en metropol for nordlys-turisme – og at man der har hatt en eksplosjonsartet vekst de siste fire-fem årene.

– Vi må få til noe lignende om sommeren. Vi må finne noe som definerer Tromsø som sommerdestinasjon og som lokker turister til byen, sier Øverås.

Hvor vidt man kan finne noe som lokker like mye som nordlyset er vanskelig å si, mener reiselivssjefen.

– På workshopen er målet å finne konkrete tiltak som spesielt skal øke andelen utenlandske tilreisende. Det er tenkt å være en kick-off der vi samler innspill og ideer fra flere holdt i bransjen, sier Øverås.

Lillehammer

– Målet er at deltakerne skal se muligheter, men også barrierene for folk til å komme til Tromsø, sier han.

På workshopen deltok også representanter fra andre deler av landet. Blant dem var representanter fra Visit Lillehammer – som har hatt lignende utfordringer som Tromsø.

– De har også slitt med å få sommerreisende, men har på senere år lyktes i å lokke flere turister om sommeren. Vi ønsker å lære av dem, sier Øverås.

Prosjekt

Dersom reiselivssjefen får det som han vil så vil arbeidet munne ut i et såkalt hovedprosjekt – der målet vil være en konkret handlingsplan for å vokse som sommerdestinasjon.

– Da vil vi forhåpentlig få tiltak som vil virke både på kort og lang sikt, sier han.

foto
FOLKSOMT: Til tross for økt kapasitet i reiselivstromsø så har ikke antallet reisende om sommeren økt tilsvarende. Det ønsker reiselivsmyndighetene å gjøre noe med.