Allerede for et år siden vedtok et enstemmig kommunestyre at Elvestrandvegen i Tromsdalen skulle omdøpes til Arthur Arntzens vei. Siden da har ingenting skjedd, fram til saken kom i retur til formannskapet tirsdag.

Forbannet

Før administrasjonen forklarte hva som hadde skjedd, fyrte Anni Skogman (Frp) seg opp.

– Hvorfor behandler vi denne saken nå, etter et enstemmig vedtak i kommunestyret, spør hun

Administrasjonen skriver i saksutredningen at Språkrådet fraråder bruk av personnavn på adresser på nålevende personer.

– Er det noen som tror Arthur Arntzen kommer til å bli folkemorder eller noe sånt? Jeg blir forbannet. Veien burde vært på plass, sier Skogman.

Administrasjonsfeil

Det viste seg å ikke være noe omkampforsøk fra administrasjonens side. De hadde blitt usikre på hva de skulle gjøre, og så rett og slett glemt hele veien. Gro Agnethe Stokke jobber i kultur og idrettsavdelinga i Tromsø kommune, og arbeider med veinavn. Hun sier at vedtaket har falt mellom to stoler. I kommunestyrets vedtak fra i fjor sto det nemlig at byrådet skulle gjennomføre endringen, og administrasjonen tolket da til at byrådet eksplisitt måtte gjøre et nytt vedtak.

– Vi ble veldig usikre på grunn formuleringen i vedtaket, så kom endringen av styringsmodell og mye annet. Vi har nok tolket vedtaket feil, og nå er det bare å annonsere navneendringen til naboer, kartverket og Språkrådet. De har en høringsfrist om de har innvendinger, og når den går over, så er det bare å fikse skilt, sier hun.

Hun kan ikke si noe om hvor lang tid det vil ta før navnet offisielt vil være på plass.

Vedtatt en gang til

For å være helt sikker på at endringen gjennomføres vedtok formannskapet nok en gang at Elvestrandvegen, samt strekningen som i dag kun heter gatekode 60721, bytter navn til Arthur Arntzens vei.

Så er det bare å vente å spenning, for å se om det gjennomføres denne gangen.