En undersøkelse utført av SIFO for Tickets Feriereiser AS viser at 38 prosent av befolkningen er redd for å bli syk på feriereisen. Ran og terrortrusler er de to neste på listen med henholdsvis 28 og 21 prosent.

– Vi reiser utenlands som aldri før til tross for den økende uroen i verden. Vi innser at risikoen for å bli rammet av terror er liten og uroer oss istedenfor å bli syke eller ranet på ferien, sier Ellen Wolff Andresen, markeds- og administrasjonssjef i Ticket Feriereiser.

Resistente bakterier

Ifølge forskning.no har det de siste årene vært en klar økning av resistente bakterier i populære europeiske ferieland som Hellas og Italia. Dette gjelder i stor grad særlig motstandsdyktige E-colibakterier og klebsiella-bakterier som kan gi lungebetennelse og blodforgiftning.

Det er også økning av tilfeller av multiresistente gule stafylokokker (MRSA) der halvparten av de drøyt 2.000 personene med påvist smitte hadde blitt smittet på utenlandsreise.

Smittevernoverlege Torni Myrbakk ved UNN har tidligere sagt til iTromsø at de lenge har slitt med et klebsiella-utbrudd hos nordmenn som har vært innlagt på sykehus i utlandet.

– Det er folk som har vært på sykehus av forskjellige grunner i Thailand, i Tyrkia eller Spania som har fått bakterien. Og det er fra utenlandske sykehus vi har fått importert de mest resistente stammene, fortalte Myrbakk da.

Eldre uroer seg minst

At risikoen for å bli syk statistisk sett er en del større enn å bli utsatt for terror kan være utslagsgivende i undersøkelsen.

– Nordmenn uroer seg mer for hverdagslige hendelser som å bli syke eller frastjålet sitt pass eller lommebok, enn den veldig lave risikoen å bli utsatt for et terrorangrep. Flere kvinner enn menn uroer seg for terror, med respektive 28 og 14 prosent, sier Andresen.

Den eldste aldersgruppen er de som uroer seg minst før en utenlandsreise, der 26 prosent sier de ikke uroer seg i det hele tatt.

Dette er tallene

Undersøkelsen er gjort av forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Spørsmål: Hvilke bekymringer opplever du i forbindelse med utenlandsreiser?

1. Å bli syk (38 prosent)

2. Bli ranet eller bestjålet (28 prosent)

3. Terrortrusler (21 prosent)

4. At jeg får med veggdyr hjem (19 prosent)

5. At bagasje skal forsvinne (17 prosent)

5. Miste eller glemme passet (17 prosent)

7. At bostedet ikke er som lovet (16 prosent)

8. Ingen (16 prosent)

9. Å komme ut for en trafikkulykke (13 prosent)

10. Bli lurt for penger (10 prosent)

11. Forsinkelser (8 prosent)

12. At bagasjen skal være for tung ved innsjekking (8 prosent)

13. Glemme ting når du pakker (6 prosent)

14. Annet (1 prosent)