BREIVIKA: Tredjeårsstudentene Kaja Melå Lorentzen (22) og Ida Christine Lorentzen (25) sitter i styret i ForBedring Tromsø, og 4. mai la de fram en oppsiktsvekkende undersøkelse på UNNs «onsdagsmøte». En undersøkelse laget av ForBedrings styreleder viste nemlig at bare 13 prosent av legene ved UNN gjennomførte riktig håndhygiene før første pasientkontakt.

– Det er sykehusets leger vi lærer av, og hva skal det bli av oss når vi blir opplært til slike rutiner, spør de to.

Navnesøstrene Lorentzen ønsker seg mer fokus på hygiene og smittevern på i studiene.

– Dette er noe det er lett å ta tak i og det er lett å bli god på, mener de.

Vanskelig å si fra

Studentene er i praksis på sykehuset, og de synes det er vanskelig å si ifra når de observerer dårlig hygiene på eksempelvis hender, bekledning og utstyr.

– Mange legger merke til at det skjer, men som student er det veldig vanskelig å si ifra om at det en overlege eller en kirurg gjør, er feil. Man er rett for å bli møtt med kritikk eller rett og slett bli mislikt, sier Kaja Melå Lorentzen.

Et av målene med prosjektet er at studentene skal tørre å gi beskjed, et annet er at studentene skal læres opp til at eksempelvis håndhygiene er en viktig del av hverdagen.

Varierte tilbakemeldinger

– Det er vanskelig å gjøre noe med de rutinene som sitter i leger, sykepleiere og annet helsepersonell. Derfor tror vi det beste er å ha et større fokus på dette i studietiden, slik at fremtidens leger er langt mer nøye på dette feltet, sier Ida Christine Lorentzen.

Da de to la fram resultatet av undersøkelsen på UNN, var tilbakemeldingene varierte.

– Vi presenterte hvem vi i ForBedring er og hva vi jobber med, og la samtidig fram denne hygieneundersøkelsen. Noen syntes vi var tøffe som våget å si ifra, mens andre var mer kritiske. Noen mente for eksempel at dette er noe administrasjonen må ta tak i, og ikke noe legene skulle være ansvarlig for. Det er vi rett og slett uenige i, for det er legene og de andre ansatte på sykehuset vi lærer av, sier de to.

iTromsø har ikke klart å komme i kontakt med Torni Myrbakk, smittevernoverlege ved Smittevernsenteret på UNN, men hun sier til Pingvinavisa at hun ikke er overrasket over studentenes observasjoner.

– Også vi observerer at det jevnt over syndes mot håndhygiene på sykehuset. Men vi registrerer samtidig at stadig flere tar e-læringskurs om temaet, og vi håper at stadig flere innser at det enkle ofte er det beste. Dette handler både om pasientsikkerhet, og beskyttelse av seg selv, sier Myrbakk til Pingvinavisa.

foto
VIL LÆRE MER: Kaja Melå Lorentzen (til venstre) og Ida Christine Lorentzen sitter i styret i ForBedring Tromsø. Foto: Privat