Det er nå 500 pasienter på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) som tester den nye løsningen som skal lanseres i høst.

– Vi skal gjennomteste løsningen for å sjekke at alt fungerer. Når testen er godkjent vil også pasienter i Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset og resten av UNN kunne finne hele pasientjournalen sin elektronisk, sier prosjektleder Tove Sørensen i en pressemelding.

Fra papir til nett

Allerede i dag har pasienter rett til innsyn i egen journal, men ordningen har vært slik at det må sendes på papir eller CD fra sykehuset. Elektronisk tilgang til journalen vil oppfylle pasientrettighetene på samme måte som i dag, skriver Helse Nord i pressemeldingen.

En som er godt fornøyd med pasientjournal på nett, er testpasient Marianne Hofstra.

– Tjenesten virker veldig bra, og jeg har allerede anbefalt den til venner og kjente. Sidene er informative og brukervennlige, og for pasientene vil det være mye bedre å kunne logge seg inn direkte fra egen pc for å lese journalen. Jeg er i hvert fall kokfornøyd, sier hun.

- Fremstår veldig trygt

Hun har ingen betenkeligheter ved sikkerheten av å ha elektronisk tilgang til pasientjournalen.

– Det kan jo være at noen er skeptiske, men for meg fremstår det veldig trygt. Du må jo logge inn med egen id via eksempelvis Altinn, og der ligger jo andre ting fra før. Jeg tror dette vil fungere bedre enn tilsendt papir i posten som man må oppbevare privat, sier Hofstra.

- Øker innsikten

Du må logge inn via pasientportalen helsenorge.no for å tilgang til «Min pasientjournal».

– Det er flott at Helse Nord, med bidrag fra UNN og andre, har utviklet denne løsningen. Dette vil øke pasientenes innsikt i egen situasjon, og styrker grunnlaget for pasientmedvirkning. Samtidig stiller det større krav til helsearbeiderne med tanke på deres involvering av pasientene i beslutningsgrunnlaget. Dette vil være en nyttig bevisstgjøring for de som skriver journalene, og samtidig vil det bidra til å styrke tilliten til helsevesenet, sier UNN-direktør Tor Ingebrigtsen i pressemeldingen.

Helse Nord er først i landet til å gi pasientene elektronisk tilgang til hele journalen og planen er at tjenesten skal utvider med flere funksjoner, blant annet oversikt over timer.

foto
POSITIV: UNN-direktør Tor Ingebrigtsen mener den nye løsningen vil øke pasientenes innsikt i egen situasjon. Foto: Ronald Johansen