I perioden 2015–2017 var det 37 prosent færre unge som var i jobb i juli måned, sammenlignet med perioden 2009–2011, opplyser SSB.

Merkes i Tromsø

Siri Gerrard er arbeidslivsekspert ved UiT og forteller at forandringen kan skyldes at det nå er færre tilgjengelige arbeidsplasser.

– Hovedsakelig tror jeg at statistikken går ut på at det er færre arbeidsplasser for unge. Stillingene som er tilgjengelig krever mer kompetanse enn det unge ofte har, mens yrker som ikke krever kompetanse har blitt automatisert. Jeg tror også at stillingsannonsene ikke er like synlige som de var før, sier Siri Gerrard.

Liten nedgang

Erik Herstad Horgen i SSB opplyser derimot at nedgangen bare er liten og at den er i tråd med den generelle nedgangen man forventer å se.

– Statistikken vil variere hele tiden, så her snakker vi ikke om en bekymringsverdig nedgang, sier Horgen.

Flesteparten vil jobbe

SSB opplyser dessuten at sjansen for å få seg sommerjobb er større i de mindre bebodde fylkene.

– Finnmark og Sogn og Fjordane hadde flest unge med sommerjobb, mens Oslo lå lavest på lista, sier Jon Epland.

En av ungdommene som har fått seg sommerjobb i år er Tilde Joensen (18). Hun tilbringer sommerdagene på Kaffebønna og forteller at hun blant annet valgte å jobbe fordi det er sosialt.

– Det er jo fint å ha penger, men det er også bra med arbeidserfaring. Dessuten så synes jeg at det er veldig sosialt, hvert fall her jeg jobber. Jeg tror de fleste har lyst på sommerjobb, men det er dessverre ikke alle som klarer å få det, sier Joensen.

Bakgrunn spiller rolle

– Man kan tenke seg at de som kommer fra familier med lav inntekt har lettere for å ta sommerjobber, men det er faktisk omvendt. De som tilhører «middelklassen» jobber mest om sommeren, mens de med rike foreldre jobber litt mindre og de med fattige foreldre jobber minst, sannsynligvis fordi sommerjobber ofte fås via kontakter som lavinntektsfamilier mangler, forklarer Epland.