3. april 1968 ble byens nye storbygg i Storgata 28 innviet med en byggesum på åtte millioner kroner. Utbyggeren het den gang A/S Tromsø Margarinfabrikk som senere skiftet navn til Pellerin.

– Det var en revolusjon da det ble bygd i seks etasjer, sier direktør Eirik Espejord i Pellerin.

Nybygg i seks etasjer

Nå rives lavblokka hvor Matservice har holdt til like lenge, for å bli erstattet av et nybygg med en kostnadsramme på 250 millioner kroner.

– Det har vært en lang fødsel, men nå er planen at lavblokka rives i midten av september. Grunnarbeidene til første byggetrinn håper vi kan starte i november. Bygget ferdigstilles fullt og helt sommeren 2020, men Matservice og plan to har en tidligere innflyttingsdato.

foto
LIVLIG ARKITEKTUR: – Her har vi gjort noen elleville grep med to bygningskropper for å få til ei livat gate, sier arkitekt Tord Kvien hos Nielstorp+ as Arkitekter. Foto: Illustrasjon: Niels Torp arkitekter

Nybygget vil bli på seks etasjer og et areal på 8.000 kvadratmeter, like høyt som høyblokka i kvartalet som foreløpig blir stående. Onsdag var det oppstartsmøte for å klargjøre grunnlaget for anbudskonkurransen som offentliggjøres i august.

– Matservice vil komme tilbake med en ny, flott og stor butikk. De øvrige leietakerne blir advokater, revisor og bank. Vi håper på to leietakere til, da er bygget fylt, sier Espejord.

En døråpner

Det er Nielstorp+ AS Arkitekter som har tegnet nye Storgata 25. Pellerin var så fornøyd med jobben de gjorde med hotellet The Edge at de siden både har brukt dem til renovering av Pellerins kontorbygg på Strandtorget og Strandgata 41. Arkitektene fikk også oppdraget med Rødbanken-kvartalet.

– The Edge har vært en bra døråpner til Tromsø, sier arkitekt Tord Kvien hos Nielstorp+ AS Arkitekter.

Med Storgata 25 ønsker arkitektene å åpne opp mellom Storgata og Strandgata, og gjøre det mulig å gå mellom gatene gjennom kvartalet.

– Vi har laget en urban kamuflasje på begge sider av Storgata 25 som skal passe inn i konteksten på det som ligger rundt.

foto
BY NIGHT: Arkitekten har gitt Storgata 25 en utforming som også skal fungere i mørketida. Foto: Illustrasjon: Niels Torp arkitekter

Trehusbebyggelsen i Storgata og det tidligere gateløpet i Strandgata gjenspeiles ifølge Kvien i arkitekturen.

– Fasaden med de to første etasjene på gateplan spiller på lag med og reflekterer trehusene på motsatt side av Storgata. Vi gjentar skalaen på småhusene i en moderne variant av dem på bakkeplan, sier Kvien.

To forskjellige fasader

I Strandgata blir fasaden annerledes enn i Storgata. Her har arkitektene lekt seg for å skape et annet uttrykk.

– Det er en mye bredere front mot Strandgata. Her har vi gjort mer elleville ting, og lekt oss med vinklene. Det er to bygningskropper som gir ei mer livat gate, sier Kvien.

Høyblokka inngår i et fremtidig byggetrinn to og blir inntil videre stående.

– Den skal renoveres, om den skal rives har vi ikke konkludert med, sier Eirik Espejord.