Her vil Frelsesarmeen bygge 24 boenheter

SALTAK: ByggeT i Petersborggata 7 A-B vil få saltak, tilpasset omgivelsene. Foto: IBM Utdanningssenter