Kjærkommen tunnelåpning

TUNNEL-RIAN: ERlend Rian skjærer av snora for tunnelinnslaget i Hansjordnesbukta, et av mange tunnelprosjekter Tromsø blir å huske Erlend Rian for. Foto: Per Eliassen